¨

Storebæltsbroen fylder rundt: Hvad ved du egentlig om broen?

Foto: Sund & Bælt

Storebæltsbroen går i dag ind i de voksnes rækker med sine 20 år på bagen. Men hvad ved du egentlig om broen?

Hip Hip Hurra for Storebæltsbroen.

I dag har danskerne i 20 år kunnet krydse broen. Men hvor meget ved du egentlig om broen?

Ved du for eksempel, at broen består af to broer (øst og vest) og en tunnel?

Læs og bliv klogere her.

Hvor høj er Storebæltsbroen?

Pylonerne, der bærer kablerne til hængebroen, er 254 meter høje, hvilket gør dem til nogle af de højeste bygningsværker i Danmark.

  Foto: Sund & Bælt

Hvor lang er Storebæltsbroen?

Storebæltsforbindelsen er i alt 18 kilometer lang. Hængebroen har et brospænd på 1.624 meter. 

Jernbanetunnelen under Storebælts Østerrende har en samlet længde på lidt over 8 kilometer.

  Foto: Sund & Bælt

Hvor mange biler krydser hver dagen Storebæltsbroen?

I gennemsnit kører cirka 35.000 køretøjer over Storebæltsbroen i døgnet.

I 2017 udgjorde vejtrafikken på Storebælt 12.779.645 køretøjer, hvilket er det største antal køretøjer i broens historie med en stigning på tre procent i forhold til 2016, når der korrigeres for skuddag.

De 12.779.645 køretøjer svarer til en årsdøgntrafik på 35.013 køretøjer, hvoraf personbilerne udgør 88 procent.

  Foto: Sund & Bælt

Hvor meget har Storebæltsbroen kostet?

De samlede anlægsomkostninger for hele Storebæltsprojektet beløb sig til 26,5 milliarder kroner i løbende priser.

A/S Storebæltsforbindelsen har finansieret alle omkostninger ved anlæg af den faste forbindelse ved lån, der garanteres af den danske stat.

Finansieringen af forbindelsen er sket ved låntagning i ind- og udland. Der er tale om et brugerfinansieret trafikanlæg. Det betyder, at byggelånene betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banestyrelsen og bropenge fra trafikanterne på vejbroen. 

  Foto: Sund & Bælt

Hvor meget koster en tur over broen?

Fra 1. januar 2018 blev det 15 procent billigere at passere Storebælt.

Den reducerede pris bliver 193,80 kroner for en almindelig personbil. Hermed koster en enkelttur i personbil mindre, end da Storebæltsbroen åbnede i 1998, hvor prisen var 210 kroner.

For kunder med en pendleraftale reduceres prisen til 2.560 kroner svarende til 64 kroner per tur ved 20 dobbeltture om måneden. Efter befordringsfradrag kommer prisen ned på cirka 31 kroner.

  Foto: Sund & Bælt

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App