Store forskelle i trafiksikkerheden - her er der størst risiko for alvorlige ulykker

Ny rapport viser store regionale forskelle i antallet af og alvorsgraden af ulykker.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

240 personer.

Så mange blev enten dræbt eller kom til skade i en trafikulykke i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds sidste år. I Midt- og Vestsjællands politikreds lå det tal på 188.

Det lyder måske af mange, men når man sammenligner tallene med de 599 dræbte eller tilskadekomne i politikredsen i Nordjylland, er halvt så mange kommet galt afsted i regionens to politikredse.

Der er nemlig store forskelle på ulykkesbilledet, når man sammenligner landets politikredse med hinanden. Det viser tal fra en ny rapport, som Vejdirektoratet står bag.

Store regionale forskelle

På landsplan har 3.458 enten mistet livet eller er kommet til skade i trafikken i 2018. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Og udover Nordjylland er der flest dræbte og tilskadekomne i politikredsene i København og Midt- og Vestjylland. 

- Der er mange regionale forskelle, som kan spille ind på ulykkestallene. I byerne er der for eksempel mange lette trafikanter og mange krydsningspunkter mellem trafikanterne. Der er stor forskel på infrastrukturen i politikredsene, som også har indflydelse på, hvordan ulykkestallene ser ud, udtaler Marianne Foldberg, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling,i en pressemeddelelse.

- Det kan være en væsentlig faktor hvor meget landevej der blandt andet er i kredsen. Vejdirektoratets rapport giver kommuner og politi et overblik over, hvordan udviklingen ser ud hos dem, og hvilke områder de bør være opmærksomme på, tilføjer hun.

I grafikken herunder kan du se udviklingen inden for de sidste fem år i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds.

Statistikken viser blandt andet, at flere er kommet til skade i trafikken i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds på fire år.

Antallet af tilskadekomne steg fra 2014 til 2016. Og selvom antallet faldt igen i 2017 og 2018, så er det samlet set en stigning på 6 procent på fem år. Desuden mistede 18 personer livet i trafikken i 2018, og det er en fordobling i forhold til de ni dræbte i 2014.

I Midt- og Vestsjællands politikreds er antallet af personskadeulykker steget i 2018 i forhold til året før.

Flest dræbte på landet

En af konklusionerne fra rapporten er, at på landsplan sker de fleste ulykker i byerne. Faktisk skete cirka to tredjedele af alle ulykker i byerne i 2018. Der er nemlig flere kryds, tæt trafik og mange forskellige trafikanter, så der opstår flere situationer, hvor der er risiko for ulykker.

Billedet ændrer sig dog, når man kigger på alvoren af ulykkerne sammenlignet med dem på landet.

Ulykker i landzonerne er nemlig ofte mere alvorlige end i byerne. Årsagen er primært, at man kører i meget højere fart på landeveje og motorveje i forhold til byerne. Tallene fra 2018 viser da også, at 122 blev dræbt i trafikken på landet, mens 49 personer mistede livet i bytrafikken.

Desuden viser tallene, at to tredjedele af dem, der kom til skade eller blev dræbt på landet, var bilister. Inden for byskiltene er billedet dog modsat. For mere end to tredjedele af de dræbte eller tilskadekomne var lette trafikanter. Det vil sige fodgængere, cyklister og knallertkørere.

I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds går billedet igen.

Her blev tre dræbt i byerne sidste år, mens 15 mistede livet i trafikulykker på landet. For Midt- og Vestsjællands Politi lå tallene henholdsvis på to dræbte i byen, mens otte døde efter en trafikulykke på landet sidste år.

I grafikken herunder kan du se udviklingen inden for de sidste fem år i Midt- og Vestsjællands politikreds.

Flest spiritusulykker på Fyn

Når man kigger på antallet af spiritusulykker, var der 329 ulykker på landsplan, hvor en person kom til skade eller blev dræbt. Samtidig var der 1067 spiritusulykker, hvor der kun var materiel skade sidste år.

Spiritusulykker udgjorde dermed 11 procent af alle ulykker på landsplan i 2018.

Det er især fynboerne, der sætter sig fulde bag rattet eller er involverede i spiritusulykker som fodgænger med alkohol i blodet.

I Fyns politikreds var der nemlig flest personskadeulykker, hvor spiritus var en del af ligningen.

Hele 37 ulykker med personskade, mens der var 132 tilfælde, som kun involverede materiel skade. Det vil sige, at spiritusulykkerne udgjorde 19 procent af alle personskadeulykker i Fyns Politikreds sidste år.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er der ikke nær så mange tilfælde af spiritusrelaterede ulykker.

I 20 tilfælde var der personskade efter ulykkerne, mens der var 97 med materiel skade. Billedet er det samme i Sydsjællands og Lolland-Falsters kreds, hvor tallene lå på henholdsvis 25 ulykker med personskader og 84 tilfælde med materielle skader, hvor spiritus var indblandet.

I grafikken herunder kan du se fordelingen af køn blandt trafikdræbte i 2018. Her var syv ud af ti dræbte mænd.