¨

Stor forskel på, hvor meget skadelig støj børn oplever i skolen

Der er stor forskel på, hvor meget støj, eleverne oplever på forskellige skoler, viser Undervisningsministeriets nye trivselsmåling.

I gennemsnit har hver 10. barn svært ved at høre, hvad læreren siger. Men der er er forskel på, hvor meget støj, der er i klasselokalerne, viser tal.

Det er ikke altid nemt at høre, hvad der foregår ved tavlen i landets klasselokaler.

For selvom der er skruet ned for støjen i mange af landets 0.-3. klasser, er der stor forskel på, hvor meget støj eleverne oplever. Det skriver DR Sjælland.

På nogle skoler oplever 30 ud af 100 indskolingsbørn, at de tit ikke kan høre hvad læreren siger. Mens det på andre skoler kun er 1 ud af 100 elever. Og i gennemsnit har hvert 10. barn tit svært ved at høre, hvad læreren siger.

Der er altså store udsving alt efter, hvilken skole dit barn går på.

Det viser de nyeste tal fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling. Her har eleverne i 0. til 3. klasse blandt andet svaret på, om det er svært at høre, hvad læreren siger i timerne.

Får hovedpine og kan ikke lave opgaverne

En af dem er 8-årige Emilia Wittendorff Becher fra 2. B på Nymarksskolen i Slagelse.

- Jeg får det faktisk lidt dårligt nogle gange og kan også få hovedpine, fortæller hun til DR Sjælland.

Støjen kan også gøre det svært at følge med i undervisningen, fortæller 8-årige Johan Okholm Hansen fra 2. A på Nymarksskolen:

- Nogle gange holder jeg mig for ørerne, og det kan være svært at lave sine opgaver færdige, når der er så meget støj, siger han.

På elevernes skole oplever 5 af 100 børn så meget støj, at de tit ikke kan følge med i undervisningen. Dermed ligger skolen et godt stykke under landsgennemsnittet på 10 af 100 børn.

Børn påvirkes mere af støj end voksne

Når børn udsættes for støj, kan det have store konsekvenser for deres indlæring, fortæller Torkil Østerbye, der er ekspert i børns sprogtilegnelse, og tilknyttet forskningscentret VIA Læring & Undervisning.

- Konsekvenserne kan være forsinket læse- og skrive tilegnelse og mindre fagligt udbytte. Og så kan der også ske en udtrættelse, så man bliver mere og mere træt, og til sidst ikke kan klare mere.

Det gør, at der ikke er så meget læring. Børnene trækker sig, og det bliver svært for dem at koncentrere sig

Torkil Østerbye, ekspert i børns sprogtilegnelse, og tilknyttet forskningscentret VIA Læring & Undervisning

Og børn bliver mere trætte end voksne, når det støjer.

- Vi voksne kan sortere lyden. Sidder vi til en fest, kan vi holde fast i en stemme. Børn hører alt samtidigt, og de kan først høre tale i støj i de tidlige teenageår, forklarer han til DR Sjælland.

Det oplever matematiklærer Susan Frederiksen, når støjen nogle gange tager overhånd.

- Det gør, at der ikke er så meget læring. Børnene trækker sig, og det bliver svært for dem at koncentrere sig. Og så ryger de ofte selv med på den støjende adfærd. Også dem, der er fokuseret på at skulle lære noget.

Stilletegn og stillezoner skaber ro

Derfor har matematiklæreren og skolen i al almindelighed også konstant fokus på at holde ro på klasserne, fortæller afdelingsleder, Anette Pedersen.

- Det er meget vigtigt hele tiden at minde om, at nu stiger støjen, fordi vi er mange i et lokale. Og det kan de fleste godt forstå.

Skolen har desuden indført et stilletegn, hvor en løftet hånd betyder, at der skal skrues helt ned for lyden. I pauserne kan børnene også søge hen i stillezoner.

Det glæder 8-årige Johan Okholm Hansen fra 2. A på Nymarksskolen, at skolen har fokus på støj:

- Det er godt, så man kan lave sine opgaver og ikke behøver at række hånden op for at spørge, hvad det var man skulle.

8-årige Emilia Wittendorff Becher fra 2. B er enig:

- Ro er dejligt, for så kan man arbejde i fred.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App