Spærring af spor på Køge Bugt

Trafikanterne på Køge Bugt Motorvejen skal forberede sig på trafikale ændringer på udvalgte datoer og tidspunkter det næste stykke tid.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Omlægninger af vejarbejdet på Køge Bugt Motorvejen betyder, at der på nogle bestemte datoer det næste stykke tid vil være nogle ekstra gener for trafikanterne.

Spor spærres

Tirsdag d. 14. januar vil det inderste spor - også kaldet det tunge eller langsomme spor - blive spærret i nordgående retning lidt syd for rastepladsen ved Karlslunde.

Det sker fra kl. 19 og sporet vil være spærret i cirka fire timer.

Årsagen er, at Vejdirektoratets entreprenører stiller en pumpe op, som skal bruges til støbning af brodækkket til den fremtidige frakørselsrampe.

Ny afstribning af motorvejen

Nogle dage efter - i weekenden d. 17. til 19. januar - vil der så igen være nogle ændringer.

På en strækning umiddelbart syd for rasteanlægget i Karlslunde skal sporene omlægges, og der skal tegnes nye striber på vejbanen. Det vil betyde, at der skal være arbejdskørsel og dermed vil kun to spor være farbare.

Omlægningen af vejbanerne vil vare fra fredag aften og formentlig helt ind til tidlig mandag morgen. Det vil dog være færdigt inden myldretrafikken begynder.

Weekenden efter, fra fredag d. 24. til mandag d. 27. januar, bliver sporene i sydgående retning ved frakørsel 29, Mosede Landevej flyttet mod højre.

Det sker, fordi der skal etableres arbejdsområde i midterrabatten.

Til bilisterne: Tag afsted i god tid

- Arbejdet er med vilje lagt udenfor myldretidstrafikken, men man skal alligevel forberede sig på, at det vil tage noget længere tid at komme igennem de berørte strækninger på de pågældende datoer, siger kommunikatuonskonsulent i Vejdirektoratet, Brian Christensen til TV2 ØST.

De trafikale ændringer sker som led i Vejdirektoratets udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve S og Solrød S.

Udbygningen forventes færdig i 2015.