Social indsats får flere i arbejde

Nyt forskningsstudie af sociale indsatser i udsatte boligområder på Sjælland viser, at flere mænd kommer i arbejde og kvinder starter en uddannelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et netop afsluttet forskningsstudie fra Kraks Fond Byforskning dokumenterer, at de mange millioner af kroner, der igennem årene er brugt på boligsociale indsatser i blandt andet Næstved, Ringsted og Slagelse, gør en forskel og giver beboerne en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Mænd får job

Ét af hovedresultaterne i forskningsstudiet viser, at det er de sociale indsatser, der har en positiv effekt på arbejdsløsheden blandt mænd i udsatte boligområder.

Arbejdsløsheden blandt mænd i udsatte boligområder, hvor der har været gennemført en social indsats, falder med tre procentpoint mere i forhold til udsatte boligområder, hvor der ikke har været sat ind med en boligsocial indsats. 

- Vores studie viser, at det, der skaber effekten og får flere mænd i arbejde er de sociale indsatser som jobvejledning, klubaftener og it-værksteder. De fungerer som en investering i beboernes kompetencer og bidrager således til, at beboerne får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, siger forsker Gunvor Christensen, der står bag det omfattende forskningsstudie i Kraks Fond Byforskning. 

Kvinder uddanner sig

På grund af de sociale indsatser får flere kvinder fra de udsatte boligområder også en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, dog ikke helt i samme grad som mændene.

Derimod viser studiet, at de sociale indsatser hjælper kvinderne i gang med en uddannelse.

- At signifikant flere kvinder kommer i gang med en uddannelse skyldes de sociale indsatser, som involverer kvinderne i netværk og fællesskaber, hvor de får viden om, hvordan de gennem uddannelse kan forbedre egen livssituation, siger Gunvor Christensen.

Sociale indsatser også fremtidens løsning
I år og de kommende år er der igen afsat hundredvis af millioner kroner til områdebaserede indsatser. Det betyder, at mange af landets udsatte boligområder er i fuld gang med at søge om midler til at begynde eller videreføre igangværende boligsociale indsatser.