¨

Social indsats får flere i arbejde

Foto: TV ØST

Nyt forskningsstudie af sociale indsatser i udsatte boligområder på Sjælland viser, at flere mænd kommer i arbejde og kvinder starter en uddannelse.

Et netop afsluttet forskningsstudie fra Kraks Fond Byforskning dokumenterer, at de mange millioner af kroner, der igennem årene er brugt på boligsociale indsatser i blandt andet Næstved, Ringsted og Slagelse, gør en forskel og giver beboerne en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Mænd får job

Ét af hovedresultaterne i forskningsstudiet viser, at det er de sociale indsatser, der har en positiv effekt på arbejdsløsheden blandt mænd i udsatte boligområder.

Arbejdsløsheden blandt mænd i udsatte boligområder, hvor der har været gennemført en social indsats, falder med tre procentpoint mere i forhold til udsatte boligområder, hvor der ikke har været sat ind med en boligsocial indsats. 

- Vores studie viser, at det, der skaber effekten og får flere mænd i arbejde er de sociale indsatser som jobvejledning, klubaftener og it-værksteder. De fungerer som en investering i beboernes kompetencer og bidrager således til, at beboerne får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, siger forsker Gunvor Christensen, der står bag det omfattende forskningsstudie i Kraks Fond Byforskning. 

Kvinder uddanner sig

På grund af de sociale indsatser får flere kvinder fra de udsatte boligområder også en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, dog ikke helt i samme grad som mændene.

Derimod viser studiet, at de sociale indsatser hjælper kvinderne i gang med en uddannelse.

- At signifikant flere kvinder kommer i gang med en uddannelse skyldes de sociale indsatser, som involverer kvinderne i netværk og fællesskaber, hvor de får viden om, hvordan de gennem uddannelse kan forbedre egen livssituation, siger Gunvor Christensen.

Sociale indsatser også fremtidens løsning
I år og de kommende år er der igen afsat hundredvis af millioner kroner til områdebaserede indsatser. Det betyder, at mange af landets udsatte boligområder er i fuld gang med at søge om midler til at begynde eller videreføre igangværende boligsociale indsatser. 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App