¨

Sø- og Handelsretten underkender Scandlines i sag mod Femern

Arkivfoto. Foto: Scandlines/Lars Sørensen

Scandlines mente, at Femern A/S havde brudt markedsføringsloven. Rederiet må dog gå med uforrettet sag.

Det er faldet rederiet Scandlines for brystet, at Femern A/S - firmaet bag den kommende faste forbindelse i form af en tunnel mellem Lolland og Tyskland - i materiale har promoveret forbindelsen.

Og ifølge Scandlines har gjort det på bekostning af dem. Rederiet, der i dag driver færgeforbindelse på ruten, havde derfor slæbt Femern A/S i Sø- og Handelsretten for brud på markedsføringsloven.

Femern A/S er dog blevet frikendt i alle forhold.

Vi er naturligvis tilfredse med, at retten har frifundet os i samtlige klagepunkter

Jens Villemoes, pressechef Femern A/S

Femern A/S er tilfreds

I alt ti udsagn eller udgivelser fra Femern A/S havde Scandlines trukket selskabet i retten for.

Det er blandt andet, at Femern A/S har skrevet, at tunnelen altid vil være åben uanset vejrliget, at tunnelen er den mest miljøvenlige løsning, og at tunnelen vil give en rejsetid på ti minutter mod "omkring en time" - underforstået med færgen.

- Vi er naturligvis tilfredse med, at retten har frifundet os i samtlige klagepunkter.

- Dommen slår fast, at vi har ret til at informere borgerne om verdens længste sænketunnel og de objektive fordele, den vil give brugerne, skriver Jens Villemoes, pressechef Femern A/S, i en pressemeddelelse.

Tunnelen står først klar i 2028

Baggrunden for frifindelsen er for en del af punkternes vedkommende, at de optræder i en folder på tysk. Og derfor ikke anses for et dansk anliggende.

Den mest tungtvejende grund er dog, at tunnelen ikke ventes at stå klar før 2028.

- Det er imidlertid rettens opfattelse, at ibrugtagningen af forbindelsen ligger i en så fjern og usikker fremtid, at en forberedende opmærksomhedsskabelse omkring den faste Femern Bælt-forbindelse på nuværende tidspunkt ikke har en aktualitet, som gør markedsføringsloven anvendelig i denne sag, skriver Sø- og Handelsretten i afgørelsen.

Scandlines tildels tilfreds

Scandlines mener trods frifindelsen, at Sø- og Handelsretten har givet dem ret i kritikpunkterne.

- Vi er tilfredse med, at retten er enig i, at Femern A/S' materiale er misvisende, men vi må også tage til efterretning, at markedsføringslovens bestemmelser ikke finder anvendelse.

- Vi er naturligvis stærkt utilfredse med, at et statsejet selskab uhindret kan fremsætte nedsættende og misvisende påstande om vores virksomhed som et led i en skatteyderfinansieret informationspligt, skriver Søren Poulsgaard Jensen, administrerende direktør i Scandlines, i en pressemeddelelse.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App