Skoleledere får mere magt

Til marts får skoleledere ret til at straffe elever for ting, de har gjort uden for skoletiden, hvis det påvirker elevernes trivsel i skolen, skriver DAGBLADET Ringsted.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Nye regler gør det snart lettere for de danske skoleledere at opretholde ro og orden på de danske folkeskoler.

Fredag er der høringsfrist for den nye disciplin-bekendtgørelse, som fastsætter rammerne for, hvornår
skoleledere kan straffe elever, og hvad straffen må omfatte.

En ny ting i høringsudkastet er, at skoleledere i fremtiden må straffe elever for ting, de har gjort mod hinanden uden for skoletiden, hvis det har indflydelse på undervisningen.

Det er skolelederen, Peter Lund, på Benløse Skole ved Ringsted glad for. Senest har han oplevet, at en elev på Facebook oprettede en hadegruppe mod en pige fra skolen, men skolelederen følte ikke, han personligt kunne skride ind.

- Ting, der sker i elevernes fritid, kan jeg ikke gøre så meget ved, som jeg læser reglerne nu. Jeg kan for eksempel ikke bortvise en elev eller lave andre sanktioner, siger Peter Lund, der i stedet har givet sagen videre til skolens SSP-konsulent.

Skolelederen bifalder de nye regler, der udvider skolelederens beføjelser.- Jeg vil som udgangspunkt altid holde fingrene fra ting, der sker uden for skoletiden, men jeg synes, det er en god idé, at vi får mulighed for at gribe ind, uden risiko for at vores indgreb bliver ændret i byrådet, siger han.

Forældre kan nemlig ikke længere klage til byrådet, hvis de er utilfredse med de indgreb, skolelederne laver.

Det sikrede en lovændring i august sidste år, som kom efter en sag fra Helsingør, hvor en elev først blev bortvist, men siden kom tilbage, fordi byrådet underkendte skolelederens beslutning.

Kontorchef i Undervisningsministeriet Ole Hvilsom Larsen oplyser, at den nye disciplin-bekendtgørelse skal behandles
politisk og endeligt vedtages i Folketinget, når høringsfristen udløber fredag. Han forventer, at bekendtgørelsen kan træde i kraft i løbet af marts.