Sjusket behandling af sager om boligstøtte

Boligstøtte kan være en kompliceret størrelse. Og det er ikke kun borgerne der har svært ved at få forstå de indviklede regler.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Boligstøttesager er en svær nød at knække. Åbenbart ikke kun for borgere, som skal prøve at forstå de indviklede regler og udfylde diverse skemaer, men også for dem, der skal behandle sagerne i kommunerne, skriver DAGBLADET Ringsted.

I en såkaldt praksisundersøgelse foretaget af Det Sociale Ankenævn, fremgår det, at fem ud af 11 afgørelser var så mangelfulde, at hvis borgeren selv havde klaget til nævnet, ville de være blevet sendt tilbage til kommunen med krav om fornyet sagsbehandling.

De overvejende mangler ved sagerne var, at kommunen havde undladt at henvise til henholdsvis lov- og vurderingsgrundlaget for afgørelsen. I fem af de 11 undersøgte sager var der desuden ikke tilstrækkelig dokumentation for borgerens økonomiske råderum.

I seks sager har kommunen ifølge Det Sociale Nævn behandlet sagerne, som om det, der skal omfattes som et vejledende skøn af det økonomiske råderum, var en håndfast regel.

Endelig blev ikke alle sagerne besvaret skriftligt til borgerne. I én af sagerne fremgik afgørelsen slet ikke. I tre af sagerne var afgørelsen noteret i journalen, men der var ikke lavet en skriftlig afgørelse. I ni af sagerne fremgik lovhjemlen ikke.