Sjællandske kyster risikerer at skylle væk

En analyse viser, hvor der skal sættes ind for at sikre den danske kystlinje. Især sjællandske og lollandske kyster risikerer at skylle væk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sikringen af danske kyster er ikke optimal alle steder i landet.

Det viser en ny kystanalyse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Den kortlægger for første gang på nationalt plan risikoen for oversvømmelse og erosion. Erosion finder i denne sammenhæng sted, når havet fjerner dele af kysten.

- Kystanalysen viser, hvor der skal sættes ind, og jeg styrker nu informationsindsatsen overfor kommuner og grundejere, så de kan bruge resultaterne aktivt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Huse oversvømmes og falder i vandet 

Han ser den nye kortlægning som en mulighed for at få et overblik over, hvor man skal sætte ind.

- Vi har været vidner til, at huse er faldet i vandet, og at huse er blevet oversvømmet som følge af storme. Men vi har ikke haft et samlet overblik over, hvor vi kan forvente, at det rammer, og hvordan det ser ud i fremtiden, siger ministeren.

Regeringen vil ændre kystbeskyttelsesloven

Risikoen for erosion er størst på Jyllands vestlige kyster, Sjællands nordlige kyster og på Bornholm.

Risikoen for oversvømmelse er til gengæld størst omkring København, Køge Bugt-området, på Lolland-Falster, i Vestjylland og området omkring Vadehavet samt i visse fjordområder.

Regeringen vil også ændre kystbeskyttelsesloven. Målet er, at det ikke længere må tage mange år at gennemføre en kommunal kystbeskyttelsessag.

Sager kan vare op til 10 år

I dag kan der klages flere gange i en sags forløb. Nogle sager kan derfor være op mod 10 år undervejs, fordi sagerne bliver afbrudt.

Enhedslisten byder den nye kystanalyse velkommen.

Partiet mener dog, at der mangler en strategi for, hvordan man vil tackle de udfordringer, som analysen peger på.

- Regeringen taler om, at der skal laves "fremtidssikrede" og "helhedsorienterede" løsninger. Men den anviser ingen plan for, hvilke områder der skal kystsikres, eller hvordan det skal finansieres, siger partiets ordfører Peder Hvelplund.

Næsten en million danskere bor mindre end én kilometer fra kysten.