Sjælland, Lolland og Falster mister erhvervsuddannelser

Antallet af fag, der kan læses på regionens erhvervsskoler, er faldet siden 1993.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I hele vores regions dækningsområde er antallet af erhvervsretninger faldet over de seneste 20 år. Det viser en opgørelse lavet af Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum. I Sorø Kommune er en erhvervsskole i perioden endda helt nedlagt.

På landsplan har i alt 39 kommuner oplevet tendensen. Og det er altså især på Sjælland, Lolland og Falster samt i det vestjyske, at udviklingen er tydeligst.

Tyndt befolkede områder lider

Christian Helms Jørgensen, der er professor på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, mener, at områder med få elever simpelthen har for svært ved at få økonomien til at løbe rundt.

- Dels er der stordriftsfordele og en masse basisfunktioner som administration, der er betydeligt dyrere, hvis man skal have dem liggende ude i små enheder. Dels er der et spørgsmål om kvalitet forstået på den måde, at der skal være et undervisningsmiljø for både de unge og underviserne, siger Christian Helms Jørgensen i nyhedsbrevet Momentum.

Vordingborg har ikke fået nye retninger i over 20 år

Antallet af uddannelsesretninger er ikke alene dalene i regionen. Analysen fra KL viser også, at samme kommuner bliver valgt fra, når der skal oprettes nye uddannelser. Vordingborg Kommuner har eksempelvis ikke fået en eneste siden 1993.

Her kan elever nu kun tage et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Hovedforløb skal de unge til Næstved eller Slagelse efter.

Borgmester Knud Larsen (V) har derfor stor fokus på området.

- Hvis ikke vi gør noget, kan jeg se, at uddannelserne i Region Sjælland bliver koncentreret omkring Slagelse, Roskilde, Køge og Holbæk. Hvis vi bare sidder på hænderne og siger, at det må udviklingen klare, så kører det forbi os, siger Knud Larsen til nyhedsbrevet

Køge, der ligger udenfor vores regions dækningsområde, har som nærmeste kommune oplevet en stigning af uddannelsesretninger.

 

Oversigt over kommunerne