¨

Sjællændere får tranedansen tilbage

Foto: TV ØST

Trods dens imponerende højde har det i årtier været svært at få øje på tranen. Men nu er en af Europas største fugle blevet et knap så sjældent syn. Og måske kan vi om få år se traneflokke danse - også på Sjælland og øerne.

Det vurderer i hvert fald Jesper Tofft, der arbejder som ornitolog for Dansk Ornitologisk Forening:

- I løbet af måske ti år vil der være så mange traner på Sjælland, at de kommer i større flokke, og man vil kunne opleve dem så samlepladserne, inden de trækker sydpå om efteråret, eller eventuelt også om foråret, siger han til DR Sjælland.

Frem til 1800-tallet var tranen en almindelig fugl i Danmark. Og der er af samme grund bevaret mange stednavne hvori ordet "trane" indgår, for eksempel Tranekær på Langeland og Tranemose Å ved Kalundborg. Siden blev tranen anset for udryddet, men i 1952 dukkede der et enkelt ynglepar op igen.

- I løbet af 1990'erne og især her de seneste år er den mere eller mindre udbredt over hele Jylland, plus at man nu også har fundet den på Sjælland, Fyn og Langeland, fortæller Jesper Tofft til DR Sjælland.

I dag er der omkring 120 ynglende tranepar i Danmark. Ved Bøtø Nor på Falster har der været ynglepar i nogle år, men for relativt nylig indkvarterede de langhalsede fugle sig også ved Hillerød og Næstved. Og med en årlig stigning i bestanden på 20 procent er det ifølge Jesper Tofft altså sandsynligt, at man snart vil kunne se den karakteristiske tranedans på Sjælland, sådan som man kender det fra for eksempel Sverige.

Fremgangen i bestanden skyldes bl.a. den øgede dyrkning af majs og hvede på de steder, hvor tranen overvintrer. Desuden er der oprettet flere reservater, hvor fuglene kan være i fred og ro i yngletiden.

Jesper Tofft opfordrer til, at man holder sig til de officielle fuglereservater, hvis man vil se traner. Ved f.eks. Bøtø Nor ligger der netop et sådant reservat.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App