Sexsager spøger også i folkekirken

Det er ikke kun præster og medarbejdere i den katolske kirke i Danmark, der har svært ved at styre deres drifter i forhold til børn.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Siden 2002 er tre kirkefunktionærer, en præst og et kormedlem i folkekirken blevet dømt for at være i besiddelse af børneporno, blufærdighedskrænkelse og i et enkelt af tilfældene for anden kønslig omgang end samleje med en pige under 15 år.

Det viser en opgørelse over Rigsadvokatens indberetninger til Kirkeministeriet om sædelighedskriminalitet i folkekirken, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

I Haderslev Stift blev en medarbejder ved folkekirken i marts 2008 idømt 20 dages betinget fængsel for besiddelse af børneporno. Den sag fremgår ikke af Kirkeministeriets opgørelse, da indberetningerne om sædelighedsforbrydelser fra Rigsadvokaten primært vedrører tjenestemandsansatte medarbejdere som f.eks. biskopper, provster og præster.

Landsorganisationen Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte (KRIS) er overbevist om, at antallet af sexsager blandt de ca. 14.000 ansatte og tusindvis af honoraraflønnede medarbejdere og frivillige i folkekirken reelt er højere. KRIS' formand Vibeke Møller oplyser til Jyllands-Posten, at hun personligt har mødt fem-seks personer, der har været udsat for seksuelle krænkelser af medarbejdere i folkekirken.