¨

Se listen: Særlig pulje giver flere millioner kroner til lokale projekter

Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred Kommune, ved indvielsen af Geo Kids. Arkivfoto. Foto: TV ØST

12 ansøgere fra regionen har fået knap fire millioner kroner til lokale projekter, der skal udvikle landdistrikter og småøer.

En traktortrukken bus til turisterne på Omø, et nyt medborgerhus i Maribo og en højskole på Sejerø.

Det er bare nogle af de regionale projekter, som til sammen har fået knap fire millioner kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Det er virkelig opløftende at se det store engagement, der er ude i landdistrikterne

Grethe Saabye, formand for Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen

I alt er det blevet uddelt 10,6 millioner kroner i støtte til projekter, der understøtter udviklingen i landdistrikter og på de små øer.

- Jeg synes, at den store bredde i projekterne viser, hvordan Landdistriktspuljen bidrager til at styrke udviklingen i landdistrikterne og på de små øer. For eksempel støtter vi et projekt, som vil prøve at få flere til at udleje ferieboliger på de små øer, udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse og tilføjer:

Disse øer får støtte

Stenbideren

Femø Beboerforening får 750.000 kroner.

 • Femø Havn er den mest besøgte lystbådehavn i Lolland Kommune. Med projektet vil man på Femø Havn opføre bygningen "Stenbideren", der skal være med til at skabe et hyggeligt maritimt miljø på Femø Havn og indeholde et stort lyst hyggerum med udsigt over havnebassinerne, en stor naturbase, et værksted/lokale til havnefogeden, samt cykeludlejning.

 

Traktorbus

Omø Beboer- & Grundejerforening får 357.875 kroner.

 • Omø besøges hvert år af ca. 40.000 turister, og der ses en stigning i både endags- og flerdagsturister. Projektets formål er at indkøbe en traktortrukken bus til persontransport. I projektet indgår også etablering af en garage ved, at et af de traditionelle fiskerskure på Omø Havn rives ned og genopbygges i samme stil.

 

Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt

Visit Vestsjælland A/S får 375.000 kroner.

 • Formålet med projektet er at udvikle, gennemføre og evaluere en metode for samarbejde og forretningsudvikling blandt små og større aktører på øerne Sejerø, Nekselø, Agersø og Omø samt med færgerne og samarbejdende aktører på den sjællandske kyst. Projektet hviler på anbefalinger i en rapport fra marts 2018 om Sejerøs potentiale og på erfaringer fra LAG & SaDS-projektet "De små øer - destinationer med kvalitet".

 

Øernes Højskole Sejerø

Øernes Højskole Sejerø får 316.000 kroner.

 • Med projektet er det målet at renovere og ombygge Sejerø Lejrskole til brug for Øernes Højskole Sejerø, der aktuelt er matrikelløs. Målet er, at lejrskolen kan danne ramme for kursusaktivitet fra efteråret 2019. Højskolen vil efter projektet kunne huse op til tyve kursister. De nye rammer vil samtidig supplere øens eksisterende kulturhus, som savner køkkenfaciliteter og overnatningsmuligheder.

 

Kvik Spar OMØ

Kvik Spar OMØ Brugsforening får 71.000 kroner.

 • Formålet med projektet er at sikre vedligeholdelse af dagligvarebutikken. Loftet på lageret, der i dag er uisoleret, vil blive isoleret, og der opsættes loftsplader. Forretningens køleskab skal nedtages og bundpladen fjernes, hvorefter gulvet skal tørres og en bredere bundplade monteres.

 

Flere huse til udlejning til turister

Feriehusudlejernes Brancheforening på Askø, Fejø, Femø får 201.930 kroner.

 • Formålet med projektet er, at der gøres en markant indsats for at udleje flere huse og feriehuse på de små øer i Danmark. Med projektet skal der fremskaffes fakta og ske formidling af fakta til ejere af huse og feriehuse på de små øer, så ejerne i større grad vil udleje deres huse og feriehuse til turister. Projektet bygger på projektet "Liv i landsbyerne gennem flere huse til udlejning til turister", som aktuelt er ved at blive gennemført. Projektet tager udgangspunkt på Fejø, Femø og Askø/Lilleø.

 

 

Kilde: Erhvervsministeriet.

Se mere

- Projektmidlerne og det arbejde, de understøtter, er på den måde et godt supplement til regeringens arbejde med at styrke rammevilkårene i landdistrikterne og på de små øer.

Et stort entreprenørskab

Projekterne er udvalgt af Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen.

Ud af i alt 91 ansøgninger har udvalget udpeget 34 projekter som særligt perspektivrige i forhold til at fremme udviklingen i landdistrikterne og på de små øer ved at understøtte erhvervsudvikling, bosætning og lokale kultur- og fritidsaktiviteter.

Disse landdistrikter får støtte

Vandkant på forkant

Nysted Erhvervs- og Turistforening Nysted får 374.625 kroner.

 • Projektets formål er at udvikle Nysted Strand og Skanse til en ny stærk attraktion på Lolland med henblik på at tiltrække lokale og gæster til området og samtidig styrke bosætning. Der udarbejdes en ambitiøs udviklingsplan for området bestående af en klar identitet og fælles fortælling. Lokale foreninger og frivillige involveres, og arkitekter sikrer det nødvendige blik udefra.

 

Landsbyernes naturlige fortræffeligheder

Udvikling Stevns får 404.300 kroner.

 • Udvalget for Levedygtige Landsbyer har sine anbefalinger lagt vægt på at fastholde og om muligt øge tilgængeligheden til landskaber og natur som en særlig attraktion og bosætning i landsbyerne. Projektet er et forprojekt for etablering af fysiske tiltag og aktivering af naturområdet og landskabet i og omkring deltagende landsbyer og landsbyklynger.
   
 • Gennem projektet kortlægges særlige kultur- og naturværdier og potentialer i og omkring landsbyerne. Dernæst udvikles der koncepter, skitser og projektering for fysiske tiltag – stier, mødesteder, skiltning, rekreative oplevelser mv., der kan binde landsbyen tættere sammen med de naturskønne områder samt skabe nye natur- og friluftsoplevelser i og omkring landsbyen.

 

Biosfære Forsøgscenter på Møn

Rådhuset Vordingborg får 351.000 kroner.

 • Forprojektet skal udvikle et center til afprøvning og formidling af Møn UNESCO biosfæreområdets strategier for bæredygtig landdistriktsudvikling. Centret vil ligge på Nyord, en lille ø ud for Møn med Østdanmarks største fuglereservat, hvor det ligeledes skal fungere som en velkomstportal til øen. Der arbejdes med to centrale aktiviteter i projektet; at sikre lokalsamfundets ejerskab til det kommende biosfærecenter og at udarbejde et skitseprojekt for et forsøgs- og formidlingscenter.

 

Særlige indsatser i lokalområderne

Administrationen i Holbæk får 418.230 kroner.

 • En ny bosætningsanalyse viser, at flere af kommunens lokalområder er særligt udfordret på demografien, heriblandt lokalområdet Knastrup, som projektet omhandler. Projektet har to spor: Det ene arbejder at vende udviklingen igennem en samskabelsesproces i Knastrup med lokale workshops og arbejdsgrupper. Det andet spor udvikler en agil model om samskabelsesprocessen til fremtidig brug i andre lokalområder i Holbæk og til inspiration for andre kommuner.

 

Fællesskaberne

Iværksætter Lolland Maribo får 130.534 kroner.

 • Projektet vil i Maribo etablere og afprøve et åbent og brugerdrevet makerspace, medborgerhus og handlingsfællesskab i ét for unge mennesker, iværksættere, kunstnere mv. Det nye sted skal understøtte dannelsen af nye innovative fællesskaber og initiativer, der binder lokalsamfundet sammen på tværs af interesser og generationer og samtidig være et sted, hvor borgere nemt og ubureaukratisk kan afprøve nye initiativer som fx en tegneworkshop, en danse- eller debataften eller en fotoudstilling. Samtidig vil forsøgsprojektet udforske og afprøve tre mulige indtægtskilder, der på sigt skal sikre huset økonomisk uafhængighed; medlemskaber, café og salg af produkter og kunstværker.

 

Aktive kystoplevelser ved Gedser

Gedser Bylaug får 138.000 kroner

 • Projektet bygger ovenpå et forsøgsprojekt "Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder", der anbefalede indsatsområder der styrker udbud indenfor oplevelsesøkonomien i Gedserområdet. Det er foreningers, Gedser Naturcenter og Lokalbefolkningens idéer som ligger til grund for projektet. Projektet er lokaliseret i området ved Gedser Naturcenter grundet ønske om udvikling og derved at få flere besøgende og turister der kan gavne erhvervslivet og på sigt understøtte iværksætteri og skabe flere arbejdspladser.

 

 

Kilde: Erhvervsministeriet

Se mere

- Det er virkelig opløftende at se det store engagement, der er ude i landdistrikterne. Det er for os i udvalget et udtryk for et stort entreprenørskab, og at folk i landdistrikterne og på de små øer tager ansvar for udviklingen i lokalsamfundet, siger Grethe Saabye, formand for Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App