¨

Se listen her: Fire lokale boligområder sidder fast på ghettolisten

Motalavej i Slagelse Kommune er et af de steder, som er på regeringens ghettoliste. Arkivfoto. Foto: TV ØST

Regeringens nye kriterier for parallelsamfund fører til yderligere boligområder på ghettolisten. Her i regionen er der status quo med fire ghettoer.

Regeringens nye kriterier for parallelsamfund fører til yderligere otte boligområder, som er sat på ghettolisten. Dermed er listen over ghettoområder nu oppe på 29 områder

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som netop har offentliggjort den nye ghettoliste.

Her i regionen er der status quo med fire ghettoer, som bliver på listen.

Jeg ser frem til at se, hvordan de nye redskaber bliver taget i brug

Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister

Hvert år offentliggøres en liste over ghettoområder i Danmark. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forventer, at særligt de nye områder går målrettet til opgaven med at udvikle en velfungerende bydel.

- De nye målrettede ghettokriterier peger på de boligområder, hvor der er problemer og behov for en indsats. Med den politiske aftale om initiativer på boligområdet, der bekæmper parallelsamfund giver vi kommuner og boligorganisationer en række nye redskaber, sådan at de effektivt kan gøre op med ghettoerne og sætte forebyggende ind i de udsatte boligområder, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

DISSE BOLIGOMRÅDER ER PÅ GHETTOLISTEN I ÅR

Disse boligområder i TV ØST's sendeområde er på regeringens ghettoliste:

 

Agervang i Holbæk

 • Agervang Lejerbo, Holbæk 123-0, Havevang/Agervang
 • Agervang Lejerbo, Holbæk 166-0, Agervang/Engvang
   

Ringparken i Slagelse

 • Slagelse almennyttige Boligselskab Schackenborgvænge
 • Slagelse Fællesorganisationens Boligforening 23
 • Slagelse Fællesorganisationens Boligforening 24
 • Slagelse Fællesorganisationens Boligforening 26
 • Slagelse Fællesorganisationens Boligforening 32
   

Motalavej i Korsør

 • BoligKorsør 15, Fasanstien/Egernsundvej
 • BoligKorsør 21, Motalavej/Egersundvej
 • BoligKorsør 35, Motalavej
   

Lindholm i Nykøbing Falster

 • Nykøbing F. Boligselskab 9, Gedservej
 • Nykøbing F. Boligselskab 11, Lindevænget/Vendsysselvej
 • Nykøbing F. Boligselskab 31, Vendsysselvej
 • Boligselskabet Fjordparken Lindeparken
 • Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund 09/25 Vendsysselvej

 

 

Kilde: Regeringen.

Se mere

- Jeg ser frem til at se, hvordan de nye redskaber bliver taget i brug. Særligt de nye ghettoområder forventer jeg går målrettet til opgaven med at udvikle en mere velfungerende bydel. Det samme gælder de 15 hårde ghettoområder, der nu skal udarbejde en udviklingsplan, der skal vise, hvordan de vil nå kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent.

Vil bekæmpe parallelsamfund

De otte nye er Lundtoftegade, Aldersrogade og Hørgården i København, Charlotteager i Høje Taastrup, Nøjsomhed/Sydvej i Helsingør, Korsløkkeparken Øst i Odense, Resedavej i Silkeborg og Ellekonebakken i Viborg.

15 områder blandt de 29 karakteriseres som hårde ghettoer. Der er i alt 43 udsatte boligområder på listen - men altså ikke alle karakteriseres som egentlige ghettoer.

Regeringen indgik tidligere på året en aftale på boligområdet om bekæmpelse af parallelsamfund.

Hvad er en ghetto?

Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

 

 • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
   
 • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
   
 • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
   
 • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

 

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Se mere

Her i regionen er boligområderne Agervang i Holbæk, Ringparken i Slagelse samt Motalavej i Korsør blevet karakteriseret som hårde ghettoområder. Det er boligområder, der har været på ghettolisten i fem år, karakteriseres som et hårdt ghettoområde.

De skal aflevere en udviklingsplan. Planen skal vise, hvordan de vil nå kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent.

Opfordres til at bygge nye boliger

Der er ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet mange veje til at lave en ambitiøs udviklingsplan.

Det er eksempelvis muligt at reducere andelen af almene familieboliger ved at bygge nye boliger, eksempelvis andels-, ejer- eller private lejeboliger.

Det kan også ske ved omdannelse til almene ungdoms- eller ældreboliger og ved tilførsel af erhverv for eksempel i form af kommunale arbejdspladser.

Endelig er der mulighed for at frasælge eller nedrive eksisterende boliger, hvis det skønnes nødvendigt eller ønskeligt for udviklingen af området. Kommuner og boligorganisationer tilpasser altså selv i forhold til de lokale behov.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App