¨

Se de nominerede til årets ildsjæl og årets iværksætter

Foto: TV ØST

Torsdag den 19. marts bliver årets ildsjæl og årets iværksætter her i regionen kåret. Her kan du se, hvem i Region Sjælland, der er nomineret.

To personer bliver torsdag den 19. marts hædret for deres indsatser i lokalområdet, når årets ildsjæl og årets iværksætter her i regionen skal findes. 

Prisvinderne går videre til landsfinalen, der finder sted under den årlige Landdistriktskonference som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder den 23. og 24. april 2015 på Sørup Herregård. Her vil den nationale vinder af Landdistriktspriserne 2015 blive udpeget af en national dommerkomite bestående af fem personer. I finalen deltager to vindere fra hver af Danmarks fem regioner, lyder det i en pressemeddelelse.

- Der er rigtig mange kreative og initiativrige mennesker i de danske landdistrikter, som gør et kæmpe stykke arbejde, og det vil vi gerne hylde. Med prisen sætter vi fokus på de positive historier om landdistrikterne, og på hvordan lokalt initiativ gør en forskel for livet og udviklingen i lokalområderne, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S).

Landdistriktspriserne blev indstiftet i 2012 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Formålet med priserne er at hædre personer, der har gjort en særlig indsats i landdistrikterne.

Den lokale prisuddeling finder sted finder sted i Jungshoved Præstegaard ved Præstø torsdag den 19. marts 2015 klokken 16.00-18.00.

Nominerede til årets ildsjæl og årets iværksætter, Region Sjælland:

 • Beboerforeningen Guldborg Falster v. Formand Bent Kjølner
  Beboerforeningen Guldborg Falster ved formand Bent Kjølner har siden 1970'erne, gennem flere initiativer formået at fastholde og udbygge sammenholdet i Guldborg på en sådan måde, at man fra alle nærområder omkring Guldborg har tilstrømning af besøgende til de forskellige arrangementer. Beboerforeningen styrker velværet og sammenholdet blandt beboerne og afholder både sangaftener, madaftener, udflugter og meget andet og har også igangsat et meget succesfuldt initiativ omkring oprettelsen af Nabohjælp.

  Jan Herluf Petersen

 • Jan Herluf Petersen er formand for handelsstanden i Sakskøbing og er en ildsjæl, der har formået at holde et højt aktivitetsniveau i Sakskøbing, og dermed tiltrække kunder fra hele Lolland-Falster. Med sit enorme gåpåmod er han initiativtager af arrangementer såsom en frugtfestival, kæmpe fællesspisning og meget andet.

  Karin Ringsing

 • Karin har inspireret til og igangsat flere fælles initiativer til at gøre Gedser og omegn attraktiv for turister og samtidig styrke lokalbefolkningens stolthed over stedets unikke kvaliteter. Hun har i flere år arbejdet for liv i området og har været særdeles aktiv i arbejdet med områdefornyelse, hvor hun har været medinitiativtager til madpakkehuse, offentlige grillpladser og legepladser. Hun sidder i Gedser Bylaug og forsøger herunder at få gang i samarbejdet foreningerne imellem. Hun er aktiv i forbindelse med et nyt beboerhus, der indvies til november, samt aktiv i Sydfalster Idrætsforening, både på organisatorisk niveau og som underviser i gymnastik.

  Inga Juul

 • Inga Juul har i stor grad været med til at sætte Hørve på landkortet, som en by i udvikling. Hun er en ildsjæl der gør meget for bysamfundet, hun har blandt meget andet afholdt kulturtræf med flygtninge fra Syrien, forskønnet hele byen med blomsterkasser og været arrangør af den årligt tilbagevendende begivenhed ”hold byen ren”. Inge har i stor grad æren for, at Hørve har løftet sig både socialt og udadtil.

  Morten Lerstrup Hylleberg

 • Morten er en mand der forstår at gå forrest, når det gælder frivilligt arbejde. Han sætter sine egne behov på vågeblus og drager alle omkring sig ind i en proces på en helt fantastisk positiv og ihærdig måde.  Så godt som al hans fritid bruger han i frivillighedens tegn, hvor han blandt andet er engageret i Egebjerg Bylaug, Egebjerg Landsby Virksomhed samt Odsherred IT- og Iværksætterhus. Åbningen af sidstnævnte har gjort det muligt for iværksættere i hele Odsherred at leje sig ind på favorable vilkår, hvilket har en stor betydning for iværksætternes muligheder.

  Merethe Kepp

 • Merethe Kepp besluttede sig for at gøre ”UdkantsDanmark” til ”GuldkantsDanmark” og satte hesteturisme på dagsordenen i projektet ”Ferierytter”. Tiltaget er med til at tiltrække mennesker med interesse for heste til området - dels som turister, dels som fastboende og har derigennem engageret et hav af ryttere, høhoteller, overnatningssteder, ridecentre/skoler, lodsejere og godsejere med flere i et nyt turismepotentiale, der har særlig fokus på de fantastiske ridemuligheder i Herregårdslandskaberne på Lolland Falster.

  Birgitte Escherich

 • Birgitte er en fantastisk ildsjæl, der har skabt Præstø Madmarked, et økologisk marked, der har sat byen på danmarkskortet. Siden har konceptet spredt sig, og der er åbnet madmarkeder i St. Heddinge, Lynæs, Skovsgård, Svendborg og Korsør. Derudover stiftede hun i 2001 Kostkompagniet. Birgitte er frontløber for et helt nyt paradigme indenfor fødevareproduktion og salg, der fremmer grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Hun har dertil vist, at der kan skabes både omsætning og mange nye arbejdspladser med de nye tanker. Madmarkedet har medført en erhvervsturisme fra USA og Kina, der gerne vil vide, hvordan man tænker lokal bæredygtig fødevareproduktion og distribution.

  Farouk Mahmoud al Haffar

 • Farouk Mahmoud al Haffar er tilknyttet det flerkulturelle center i Nykøbing Falster, hvor han gør et kæmpe arbejde med flygtninge, der har brug for hjælp på arabisk og hjælper dem derigennem til en bedre integration i Nykøbing Falster. Farouk er altid glad og hjælpsom overfor alle som spørger, og uanset hvor svært et problem de har, så hjælper han dem med glæde.

  Birgitt Bjerre

 • Birgitt Bjerre har som repræsentant for cyklistforbundet i Guldborgsund gennem mange år arbejdet for at fremme den lokale cykelturisme. Gennem sin mangeårige indsats for cykelturismen har Birgitt Bjerre sat fokus på landområderne i Guldborgsund og været med til at udvikle den lokale cykelturisme til en væsentlig faktor i områdets turisme.

  Charlotte Lyngholm

 • Charlotte har gennem hendes arbejde for Turland Tuse Næs skabt opmærksomhed omkring Næssets oplevelseskvaliteter og potentialer som besøgsmål for turister såvel som sommerhusgæster og beboere i nærområdet, hvorved også interessen for bosætning og lokal udvikling er blevet fremmet. Charlotte har udviklet en række aktivitets- og besøgstilbud hos lokale producenter af kvalitetsfødevarer, hvor de besøgende oplever produktionen, møder ejerne og får indsigt i produktionsbetingelserne og livet som lokal producent.

  Kirsten Elise Sydendal

 • Kirsten har med en lang række initiativer en kæmpe betydning for Fejø og hendes indsats kan ikke overvurderes. Hendes dybe engagement i lokalområdet kommer til udtryk blandt andet ved hendes initiativ til at starte Quality Lolland Falster og ved at hun er en stærk ambassadør for ø-livet. Hun har rammesat al bosætningsarbejdet og sikret den elektroniske formidling af det, samt fået politikere i tale om emnet. Hun spreder glæde, håb og løsninger, hvorend hun kommer, hun inspirerer andre over hele landet, og effekten af hendes indsats spreder sig som ringe i vandet.

  Torben Stjernholm

 • Torben er formand for Nordøstfalsters Fremtidsforening, Region Sjælland, der ønsker at udvikle det smukke område og styrke det sociale fællesskab til glæde og gavn for alle beboere på Nordøstfalster. Fremtidsforeningen ønsker at samle områdets beboere omkring mange forskellige aktiviteter og gøre området til et meget attraktivt sted at bo og skabe så stor interesse for området, at både erhvervsliv, nye beboere og turister søger hertil. Med initiativ, ildhu og en kæmpe frivillig arbejdsindsats har han inspireret mange borgere til at tage aktion for at vende afviklingen af området.

  QLF: Quality Lolland-Falster

 • Fire kvinder står bag foreningen QLF, der består af flere forskellige elementer, men mest kendt er QLF-bar, som er en social sammenkomst, hver gang et forskelligt, men altid interessant sted, på Lolland-Falster. Her får man egnens historie "serveret" på en måde, der virkelig "smager efter mere".  QLF får sat ansigter på, hvem der bor på Lolland-Falster og skaber dermed et bredt netværk blandt befolkningen, øget sammenhold, og interesse for området.

Årets iværksætter

 • Merethe Kepp
  Merethe Kepp besluttede sig for at gøre ”UdkantsDanmark” til ”GuldkantsDanmark” og satte hesteturisme på dagsordenen i projektet ”Ferierytter”. Tiltaget er med til at tiltrække mennesker med interesse for heste til området - dels som turister, dels som fastboende og har derigennem engageret et hav af ryttere, høhoteller, overnatningssteder, ridecentre/skoler, lodsejere og godsejere med flere i et nyt turismepotentiale, der har særlig fokus på de fantastiske ridemuligheder i Herregårdslandskaberne på Lolland Falster.

  Birgitte Escherich

 • Birgitte er en fantastisk ildsjæl, der har skabt det økologiske marked Præstø Madmarked, der har sat byen på danmarkskortet. Siden har konceptet spredt sig, og der er åbnet madmarkeder i St. Heddinge, Lynæs, Skovsgård, Svendborg og Korsør. Derudover stiftede hun i 2001 Kostkompagniet. Birgitte er frontløber for et helt nyt paradigme indenfor fødevareproduktion og salg, der fremmer grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Hun har dertil vist, at der kan skabes både omsætning og mange nye arbejdspladser med de nye tanker. Madmarkedet har medført en erhvervsturisme fra USA og Kina, der gerne vil vide, hvordan man tænker lokal bæredygtig fødevareproduktion og distribution.

  Euro-vikar

 • Euro-vikar gør en stor forskel, da virksomheden er blevet et springbræt for de ledige der gerne vil arbejde, i et område præget af stor arbejdsløshed. De betyder meget for lokalområdet, da de giver alle en chance og har sendt mange vikarer ud, der efterfølgende er endt med at blive fastansat på de samme virksomheder.

  Harald Krabbe

 • Harald Krabbe har stået i spidsen for Frederiksdal, der har stor succes med sin kirsebæravl og forædling og er ved at gøre Lolland lands- og verdenskendt. I både Japan og Kina kan man nu købe kirsebærvin fra Frederiksdal. Det skaber synlighed og stolthed, og historien om kirsebærrene fra Frederiksdal emmer af autenticitet og høj kvalitet. Harald står også bag en lang række andre initiativer i området som blandt andet en skovbørnehave og Danmarks første frugtvinsfestival.

  Patrick H. J. Reventlow-Grinling

 • Patrick har med sit engagement og sin iværksættertrang siden 2007 innoveret og moderniseret Krenkerup Gods, der er en lokal virksomhed med historie og traditioner tæt forankret i nærområdet, og det tilhørende bryggeri på en måde, der ikke alene giver merværdi for godset selv, men også for lokalområdet, Sakskøbing, Guldborgsund Kommune og hele Lolland-Falster. Således har han skabt et bryggeri med tilhørende traktørsted, der ikke alene skaber lokale arbejdspladser, men som også skaber kvalitetsøl, kendt langt ud over områdets grænser.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App