¨

Sankt Hans bål - her er de og det skal du passe på

Det tegner til at blive en ustadig og kølig Sankt Hans aften. Her kan du læse om nogle af arrangementerne, hvis du trodser vejret - og hvad du skal passe på, hvis du holder din egen bålfest

Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde.

Sådan lyder det i Midsommervisen - og det passer såmænd nok også, at hver eneste egn her i regionen har sit Sankt Hans bål.

Nogle bålarrangementer er ganske små og de bliver kun besøgt af naboer og andre lokale - andre er kæmpemæssigt store med tusinder af gæster, musik og berømte talere.

Her kan du læse om nogle af arrangementerne

- og hvis du selv har et åbent arrangement er du velkommen til at skrive lidt om det i kommentar-feltet herunder

 

Foto: TV ØST

02:30 Luk video

Pas på dyrene i bålet

Det er vigtigt, at det kun er bålet, man brænder af på lørdag og ikke dyrene, der gemmer sig i det.

I løbet af foråret vokser sankt hansbålene frem. Mange dyr bliver tiltrukket af de store kvasbunker, og for både fugle, pindsvin og mus og endda kattekillingekuld er det et herligt sted at gemme sig.

Det kan ende med at koste dem livet, da de ikke bliver opdaget.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer derfor danskerne til at flytte bålet dagen før Sankt Hans.

Støj er ikke nok

-Tidligere er man blevet rådet til at undersøge bålet grundigt og lave en masse støj for at få dyrene til at forsvinde, inden man tænder bålet. Men det er ikke nok. Jo mere dyrene føler sig truede, jo mere vil de trykke sig ned mod jorden og gemme sig i bålet for ikke at blive opdaget, og så kan man næsten ikke undgå at overse enkelte dyr, forklarer biolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen.

Flyt bålet

I stedet er man nødt til at bygge bålet om. Umiddelbart kan det synes uoverkommeligt, men det er faktisk ikke så stort et besvær, når alt materialet i forvejen er slæbt sammen.

- Man kan godt flytte bålet dagen inden sankt-hans aften, for det tager lidt tid for dyrene at etablere sig et nyt sted, men det er selvfølgelig bedst at gøre det på dagen, siger Michael Carlsen.

Skulle man, når man flytter bålet, finde et dyr, der har brug for hjælp, kan man kontakte Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812. De kan vurdere, om dyret skal have hjælp på enten en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer, et internat eller om man skal have fat i en kredsformand.

Kilde: Dyrenes beskyttelse

Foto: TV ØST

Må du tænde dit eget bål?

Mange får lyst til at tænde bål i haven, når det er Sankt Hans. Og det må du også gerne gøre langt de fleste steder uden at spørge myndighederne eller andre om lov.

Flammer kan være farlige og på en Sankt Hans har brandvæsenet dobbelt så mange udrykninger som på en almindelig aften

Derfor har Beredskabsstyrelsen disse regler, der skal overholdes

Et bål skal altid placeres i forsvarlig afstand til omgivende ting, der kan brænde.  Bål skal derfor være placeret i en afstand af mindst:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra brændbare markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale

Husk, at kraftig vind kan få ilden til at blusse op og bære gnister og gløder langt omkring.

Opbygning

 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres
 • Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald
 • Sørg for, at alt materialet til bålet er så tørt som muligt
 • Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder
 • Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne

Optænding

 • Du må ikke tænde bålet, hvis det blæser kraftigt
 • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor gerne brændebunken på afbrændingsdagen
 • Brug en lang fakkel for at nå ind til avispapiret og kvaset i kernen i bålet. Hvis kvaset ikke er tørt, kan du eventuelt supplere med en egnet tændvæske
 • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding
 • Smid aldrig fyrværkeri på bålet. Fyrværkeriet kan være årsag til, at gnister, småsten og kviste kastes uden for bålet.
 • Hav altid vand eller andet slukningsudstyr i nærheden, hvis ilden breder sig. Det er ligeledes en god idé at have en skovl ved hånden til at dæmpe gløderne langs bålets kant. Fugt eventuelt området omkring bålet, inden det antændes.

Slukning

Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det – og køl det derfor ned med vand. Tildæk ikke de varme gløder med sand. Sandet holder på varmen, og det kan forvolde alvorlige forbrændinger dagen derpå, hvis personer eller dyr træder eller roder i det gloende sand.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk er der oprettet et tema med regler og råd om afbrænding af sankthansbål.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App