¨

Samarbejde kan sikre landsbyers overlevelse

Realdania og DGI er gået sammen om at redde danske landsbyer.

De danske landsbyer skal samarbejde frem for at konkurrere om tilflyttere eller kommunale midler, hvis de vil affolkningen til livs. Sådan lød målsætningen i projektet "landsbyklynger", som de to foreninger, Realdania og DGI, igangsatte for to år siden.

Her gik 50 landsbyer sammen i fem klynger for blandt andet at dele deres fritids- og kulturtilbud med hinandens borgere. Erfaringer, der nu bliver videreført i et endnu større projekt, hvor over 300 landsbyer landet over skal indlede nye samarbejder i 25 forskellige klynger.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

For ifølge projektleder Carsten Blomberg Hansen fra DGI er det samarbejdet og ikke kampen for at skaffe ressourcer og borgere til egen by, der er vejen frem, hvis landsbyerne skal overleve:

- Det er ingen hemmelighed, at der bliver færre og færre mennesker i landområderne. Samtidig har kommunerne sværere og sværere ved at opretholde en service, der gør det tilfredsstillende at bo der. Men midt i alle historierne om affolkning er lands-byerne stadig fyldt med midler, muligheder og ressourcer. Dem forsøger vi at få landsbyerne til at gå sammen om at dele. De skal ikke nødvendigvis have flere af dem. De skal i stedet forbedre kvaliteten af dem, der er, ved at deles om dem, siger han,

Starter tilslytning og stopper fraflytning

I rapporten "Det Lokale Danmark", som Kommunernes Landsforening udsendte forrige år, fremgik det, at der over hele landet bliver færre borgere i landdistrikterne, og at befolkningstilbagegangen er størst i de områder, der i forvejen er ramt af affolkning. Fra 2004 til 2014 havde 16 kommuner et vedvarende fald i befolkningstallet.

På Syddansk Universitet følger landdistriktsforsker Pia Heike Johansen projektet, og hun er generelt positivt stemt over for idéen om tættere samarbejder mellem landsbyerne, som hun forventer vil kunne forebygge en del af fraflytningen.

- Det vil afgjort kunne fastholde nogle af de folk, der bor der, siger hun.

Læs hele historien i Kristeligt Dagblad eller på k.dk

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App