Sådan virker bevægelse på skolebørns indlæring

Bevægelse højner indlæringen. Men der er forskel på hvordan. Måske gør tabelstafetter børn bedre til at multitaske, mens pausegymnastik hjælper på hukommelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Tabelstafet, morgenløb og dans midt i timen. Det er bare nogle af de metoder, som skolerne i Skolekampen bruger til at få bevægelse på skoleskemaet. Og alle disse typer bevægelse bifaldes af folkene bag Skolereformen, som træder i kraft i august og stiller krav om, at elever på alle klassetrin er aktive i minimum 45 minutter om dagen i skoletiden. Men der er stor forskel på, hvordan de forskellige aktiviteter påvirker børns læring.
Det var ét af hovedbudskaberne på konferencen "Bevægelse, sundhed og læring i den ny skolereform", som netop er blevet afholdt på Roskilde Universitetscenter, hvor underminister Christine Antorini, skolelærere og de fremmeste forskere diskuterede og præsenterede ny viden indenfor feltet og så på de udfordringer og potentialer, der er ved fysisk aktive skoledage.

Jesper Von Seelen er Lektor i Videnscenter for Sundhedsfremme på UC Syddanmark og har speciale i fysisk aktivitet og læring. Han inddeler bevægelsen i forskellige typer:

- Foreløbig tør vi ikke fremhæve nogle bevægelsestyper frem for andre. For det vigtigste er i første omgang, at skolerne kan leve op til det krav, Skolereformen stiller. Og vi tror på, at des flere bevægelsestyper man tager ind i løbet af skoledagen, des mere realistisk bliver det, siger han.

Der er dog stor forskel på, hvilken effekt de forskellige aktiviteter i Skolekampen har på børns indlæring. Læs bare her:

Idrætstimer og morgenløb giver intelligente elever

Bogstavstafetter kan gøre børn bedre til at multitaske

Leg i frikvarteret kan få viden til at sidde bedre fast

Du kan se alle eksemplerne på, hvordan skolerne i Region Sjælland får bevægelse på skoleskemaet via Skolekampens hjemmeside her. Her kan du også se hvordan skolerne klarer sig i konkurrencen om, hvem der har de mest aktive elever.