¨

Sådan bliver støtten til solceller i fremtiden

Foto: TV ØST

Politikerne har vedtaget en aftale om fremtidens støtte til solceller. Her følger udvalgte dele af aftalen om støtten til solcelleanlæg.

      * Danske solcelleejere kan stadig nyde godt af den såkaldte nettomålerordning. Det betyder, at elmåleren kører baglæns, når solcellerne producerer mere strøm, end husstanden bruger. Måleren tikker så kun frem fremad, når der bruges mere strøm, end solcelleanlægget skaber.
 
      * Men nettomålerordningen ændres fra den nuværende årsafregning til timeafregning, som gør det mindre fleksibelt at have solcelleanlæg. Ejerne tilskyndes nemlig til at bruge mest strøm i de timer, hvor solcellerne arbejder.
 
      * Den overskydende strøm, som ejerne af solcelleanlæg ikke får brugt, kan de fremover sælge til elselskaberne for 130 øre/kWh.
 
      * Den forhøjede pris nedtrappes dog, indtil den efter fem år er faldet fra 130 øre/kWh tilbage til den nuværende pris på 60 øre/kWh.
 
      * Skal ejerne af solcelleanlæg bruge strøm om aftenen, må de fremover købe den til den normale afregningspris på ca. 220 øre/kWh. I den nuværende ordning er det gratis for solcelleejerne at trække overskydende strøm tilbage om aftenen.
 
      * Alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil dog kunne fortsætte 20 år med de nuværende støtteregler. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.
 
      * Den nye solcelleordning ligestiller større og mindre anlæg samt forskellige ejerformer.
 
      * Samtidig fjernes loftet på 6 kW for solcelleanlæg, hvilket muliggør større
 
      anlæg. Det giver nye muligheder for virksomheder, herunder gartnerier, landbrug m.v.
 
      * Virksomheder kan nettoafregne på timebasis på samme vilkår som private hjem
 
      for den del af produktionen, hvor der produceres samtidig med, at strømmen forbruges.
 
      * De nye regler vil gælde for solcelleanlæg, der bliver bygget i det nye år.
 
      * Samlet betyder den nye ordning, at et solcelleanlæg på 5 kW er tjent hjem på cirka 10 år, mens anlægget har en forventet levetid på          20-30 år. Investeringen er således fortsat meget attraktiv.
 
      * Pengene til den ny solcelleaftale er blandt andet hentet fra en planlagt udbygning af havvindmøller. Der igangsættes også andre tiltag, der fra 2013-2020 skal medføre en samlet besparelse på cirka 2,45 milliarder kroner.
 

 /ritzau/

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App