Roskilde Bank: Nu begynder den største retssag om bank-tab

Roskilde Bank blev drevet uforsvarligt risikabelt, påstår Finansiel Stabilitet i retssag, som begynder i dag mandag, og som vil vare i to år

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Uforsvarlig adfærd.

Det er det stempel, som Finansiel Stabilitet svinger med i en retssag om enorme tab i Roskilde Bank.

Direktionen, bestyrelsen og revisionen skal tilsammen erstatte tab på en milliard kroner, lyder kravet i sagen, som begynder mandag formiddag i Østre Landsret. Den store regionale bank kollapsede i sommeren 2008, og tusinder af kunder og aktionærer mistede penge.

Sammenbruddet skete efter en hidsig vækst i bankens forretninger. Kenneth Schwartz Thomsen og andre spekulanter blev ydet enorme kreditter.

Den største sag rent beløbsmæssigt

Men direktør Niels Valentin Hansen, andre chefer samt bestyrelsen var eller burde have været klar over "det ekstraordinært og uforsvarligt risikable" ved satsningen, hævder Finansiel Stabilitet. Og på sidelinjen forsømte Ernst & Young at gribe ind over for den faretruende udvikling, lyder påstanden.

I 2008 var mange pengeinstitutter udsat for et voldsomt stormvejr på grund af den internationale finanskrise. Og et af de afgørende spørgsmål under advokaternes opgør i landsretten vil netop dreje sig om, hvorvidt tabene, som tvang Roskilde Bank ud over kanten, kom indefra eller udefra.

Beløbsmæssigt er der tale om den største af de i alt syv retssager, som Finansiel Stabilitet har anlagt.

Tidligere dom langt fra påstand

Den første sag blev foreløbigt afgjort i oktober. Tre chefer i Capinordic Bank blev af Østre Landsret dømt til at betale 90,5 millioner kroner.

Men afgørelsen lå et godt stykke fra Finansiel Stabilitets påstand om 400 millioner kroner.

De øvrige sager retter sig mod topfolkene i Amagerbanken, Ebh Bank, Eik Bank Danmark, Eik Bank Færøerne og Løkken Sparekasse.

30.000 sider bilag

Landsretten ventes at afsige dom i Roskilde Bank-sagen i efteråret 2017. Forinden skal dommerne igennem en stor del af de i alt 30.000 sider bilag.

Både dette og de øvrige komplicerede retsopgør koster enorme summer at få gennemført. Således har Finansiel Stabilitet til og med sidste år brugt 148 millioner kroner på advokater. Men flere gange har direktør Henrik Bjerre-Nielsen sagt, at han tror, at omkostningerne vil blive dækket. Og i øvrigt bør man ifølge ham ikke kun stirre på de store advokatregninger:

- At føre sagerne har også en værdi i sig selv, fordi det kan bidrage til at skærpe agtpågivenheden hos bankledelser, sagde han i oktober til Ritzau.

Her er de sagsøgte i milliardsagen om Roskilde Bank

Niels Valentin Hansen er den mest fremtrædende person i opgøret om erstatning for tab i Roskilde Bank.

1.000.000.000,00 kroner er kravet i retssagen om Roskilde Bank.

Finansiel Stabilitet har sagsøgt direktion, bestyrelse og revision i fællesskab for tab på grund af uforsvarlig bankdrift. Det skal være sket fra 1. januar 2005 og frem til sammenbruddet i sommeren 2008.

I kravet indgår 242 millioner kroner, som Finansiel Stabilitet har måttet betale i erstatning til kunder og aktionærer.

Samtlige sagsøgte kræver frifindelse. Her er de:

      * Bankdirektør Niels Valentin Hansen. Han var direktør i 28 år og fratrådte 31. marts 2007.

      * Underdirektør Allan H. Christensen, der havde ansvar for kredit og erhverv. Han blev afskediget 25. august 2008.

      * Formanden for bestyrelsen, manufakturhandler Peter Müller, fra 1. marts 2006.

      * Næstformanden, advokat Niels Krüger, fra 1. marts 2006.

      * Bestyrelsesmedlem smedemester Peter Holm.

      * Bestyrelsesmedlem direktør Ib Mardahl-Hansen fra 1. marts 2006.

      * Medarbejderrepræsentant Ove Holm.

      * Ernst & Young, som fratrådte i februar 2008.

      * Statsautoriseret revisor Palle Kubach.

      * Statsautoriseret revisor Tommy Nørskov Rasmussen.

      * Sagen mod bankdirektør Arne Wilhelmsen, der blev direktør i 2006, er udskilt til senere. Det skyldes Wilhelmsens sygdom.

/ritzau/