Røde partier søger flertal for fond til kystsikring

Alternativet og Enhedslisten foreslår et kystråd og en statslig fond for sikring af de 7300 kilometer kyst.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Danmarks kyster skal sikres bedre.

Det er et udsagn, som mange politikere på Christiansborg nok vil nikke genkendende til. Men når det kommer til hvordan, er vandene delt.

Alternativet og Enhedslisten ser gerne, at der bliver etableret et såkaldt kystråd. Det skal udpege de vigtigste steder for kystsikring i Danmark.

- Det er helt afgørende, at vi får en national kystsikringsstrategi, så ingen beboere år efter år skal leve i usikkerhed og frygt for næste storm.

quote Det er helt afgørende, at vi får en national kystsikringsstrategi, så ingen beboere år efter år skal leve i usikkerhed og frygt for næste storm

Peder Hvelplund (EL)

- Derfor håber vi også, at vi kan sikre et flertal i Folketinget, siger folketingsmedlem Peder Hvelplund (EL).

I kølvandet på de kraftige storme

Forslaget kommer i kølvandet på de kraftige storme, som har forårsaget store vandskader i områder ved kysten de seneste måneder.

Som det ser ud i dag, bliver kystsikring finansieret ud fra det såkaldte "nytteprincip". Det betales af dem, der har nytte af det.

- Det skal være faglige kriterier, der afgør, hvor der skal etableres kystsikring - ikke lokale lodsejere eller kommuners økonomiske formåen, siger Peder Hvelplund.

Tilføres 400 millioner kroner

De to partier foreslår desuden en statslig fond, som skal spæde til økonomisk.

Den skal årligt tilføres 400 millioner kroner, som findes ved at hæve forsikringsafgiften fra 1,1 procent til 2,5 procent.

quote Det største problem er ikke penge, men at borgerne får lov til at sikre deres ejendom

Pia Adelsteen (DF)

De to partier står bag et beslutningsforslag, som er til førstebehandling i folketingssalen torsdag.

Socialdemokratiet er i udgangspunktet positivt og mener, at staten skal spille en større rolle.

Vil ikke stemme for forslaget

Men ifølge miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) vil partiet ikke stemme for forslaget, fordi det indeholder en model for finansieringen, uden at behovet er kendt.

Det er endnu uvist, om der kan skaffes flertal for forslaget, men Dansk Folkeparti vil stemme imod.

- Det største problem er ikke penge, men at borgerne får lov til at sikre deres ejendom.

- Det kan vi gøre noget ved, og det kan vi rent faktisk ved at ændre loven og forenkle processor frem for at finde nogle penge, siger formand for Miljø- og Fødevareudvalget Pia Adelsteen (DF).

Hun forventer, at regeringen vil tage ansvar og følge op på kystanalysen fra september, der kortlagde risikoen langs Danmarks 7300 kilometer kystlinje.