Rekordstort fald i antallet af indbrud

Især på Sjælland er antallet af indbrud faldet. Vi har dog stadig langt flere indbrud en i vores nabolande.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Selv om danskerne er den suverænt mest indbrudsplagede befolkning i Norden, modtager politiet færre og færre anmeldelser af indbrudstyveri. I første halvdel af 2013 er antallet af anmeldelser faldet med ni procent på landsplan i forhold til samme periode sidste år. Det fremgår af en optælling, som Nationalt Efterforskningscenter, NEC, har foretaget.

»Det er et meget stort fald og det største, vi har set i flere år«, siger politiinspektør Michael Ask fra NEC til Politiken.

Det er især i Østdanmark, som dækker Sjælland og Bornholm, at politiet har modtaget markant færre anmeldelser. Her har NEC registreret et fald på 16 procent, og det tilskrives blandt andet oprettelsen af den særlige indsatsgruppe Task Force Indbrud, TFI, som fra stationen i Gentofte har arbejdet med optrevling af organiserede indbrud og tyvebander i hele landsdelen.

»Med Task Force Indbrud har vi kunnet lave et struktureret målrettet forsøg på at imødegå organiseret indbrudskriminalitet blandt andet ved at benytte nogle efterforskningsmetoder, som man traditionelt kun bruger i andre sager«, siger lederen af TFI, politiinspektør Karl Erik Agerbo til Politiken.

Antallet af indbrudstyverier i Danmark har ellers de senere år haft en markant opadgående kurve. Fra 2011 til 2012 skete et lille fald på et par procent, men nu tyder alt på, at udviklingen er ved at vende. Således viser en analyse fra Det Kriminalpræventive Råd ifølge Politiken, at også antallet af faktisk begåede indbrud er faldet med 10 procent, når man sammenligner første kvartal af 2013 med 1. kvartal 2012. Men det er stadig ni gange så mange indbrud som i Norge og fire gange så mange som i Sverige.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er det en medvirkende årsag til de mange indbrud i Danmark, at danske boliger er for dårligt sikrede. Også udearealerne kan indrettes bedre, siger Lone Harlev, der er projektleder i Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

»Risikoen for at blive opdaget virker afskrækkende på indbrudstyve, og det kan man eksempelvis øge ved god udendørsbelysning, hække, der ikke er så høje, at man kan gemme sig bag dem, eller mere lukkede cykelskure. Åbenhed omkring husene gør også, at vi har ind- og udsyn til hinanden, og så er risikoen for at blive opdaget større«, siger hun til Politiken.