Registreringsafgiften skal halveres

Registreringsafgiften på biler skal mindst halveres, og miljørigtige biler skal være billigere end andre. Til gengæld skal det være dyrere at køre.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Allerede fra 2011 skal lastbiler betale en grøn kørselsafgift for at køre på vejene, og fra 2015 og fremad skal personbilerne omfattes. Det vil regeringen fremsætte lovforslag om allerede næste år eller senest i 2010. Men afgifterne må ikke koste bilisterne noget, så miljøinitiativet skal modsvares af faldende registreringsafgifter på biler.

- Omlægningen skal give en reduktion på mindst 50 procent af det samlede provenu fra registreringsafgiften, og (...) nedsættelsen af registreringsafgiften skal styrke tilskyndelsen til at vælge en energiøkonomisk bil, hedder det i regeringens omfattende trafikplan for årene frem til 2020, der præsenteres mandag.

Blandt de konkrete tiltag for at øge incitamentet til at vælge energirigtige biler indgår, at elbiler, som allerede er afgiftsfritagede frem til 2012, fortsat skal begunstiges med markant lavere registreringsafgift frem til 2015.

Faldende registreringsafgift har den hage, at det kan slå bunden ud af markedet for brugte biler. Her skriver regeringen dog, at omlægningerne skal ske på en måde, så store fald i brugtvognspriserne undgås.

- Regeringen vil tillige sikre, at den ældre del af bilparken ikke "dobbeltbeskattes", hedder det i udspillet. Målet med initiativet er - inden for rammerne af skattestoppet - at omlægge bilafgifterne, så der bliver mindre trængsel på vejene, mindre CO2- og luftforurening samt bedre samspil mellem offentlig transport og privatbiler.

/ritzau/