Regionernes eksistens deler byrådskandidaterne

47 procent af 3292 byrådskandidater mener, at regionerne skal nedlægges. 44 procent svarer nej.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Regionerne deler vandene blandt 3292 kandidater til byrådene. En Ritzau-rundspørge afslører, at hele 47 procent af de 3292 byrådskandidater mener, at regionerne skal nedlægges, mens 44 procent har svaret nej.

Det er dog ikke et overraskende resultat, når man spørger kommunalpolitikere, påpeger kommunalforsker Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet.

- Kommunerne og regionerne kæmpede om opgaverne dengang, man lavede strukturreformen, og konkurrenceforholdet mellem de to niveauer er nok ikke helt dødt endnu, siger han.

Hovedparten af ja-stemmerne til at nedlægge regionerne kommer fra de borgerlige partier, der traditionelt går ind for at lukke og slukke for regionsrådene. Men overraskende svarer cirka hver tredje socialdemokratisk byrådskandidat også ja.

Her kan du se, hvad regionerne er for en størrelse, og hvad de står for at styre: 

 • Et regionsråd har 41 folkevalgte medlemmer. Den politiske leder af rådet har titlen som regionsrådsformand.
 • I regionerne er det kun regionsrådet og et forretningsudvalg, som kan vedtage beslutninger.
 • Regionerne tager sig af en række områder, som løses bedst decentralt, men som kræver et større befolkningsgrundlag, end der er i kommunerne. Det er:
  • Sygehusvæsenet, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.
  • Regional udvikling, blandt andet vedrørende natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.
  • Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.
  • Jordforurening.
  • Råstofkortlægning og -planlægning.
  • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.
  • Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Kilde: Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet

/ritzau/