Regionens mest værdifulde naturområder udpeget

Miljøministeret offentliggjorde onsdag natur- og vandplaner, der skal forbedre vandmiljøet og standse tilbagegangen i en række værdifulde naturområder i Danmark. Godt 50 af disse udpegede områder ligger her i regionen

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Her finder du regionens mest værdifulde natur:

Natura 2000 områderne har en særlig natur, der gør dem til habitat- og fuglebeskyttelses-områder.

De repræsenterer samtidig de største og mest sårbare danske naturområder:

Her i regionen er følgende områder udpegede:

Faxe Kommune (6)

Tryggevælde Ådal

Bagholt Mose

Søer ved Bregentved og Gisselfeld

Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose

Skove ved Vemmetofte

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Guldborgsund Kommune (6):

Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Maltrup Skov

Horreby Lyng og Listrup Lyng

Krenkerup Haveskov

Maribosøerne

Holbæk Kommune (3):

Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Udby Vig

Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å

Kalundborg Kommune (5):

Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakker

Udby Vig

Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å

Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken

Røsnæs og Røsnæs Rev

Lolland Kommune (4):

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Maribosøerne

Halsted Kloster Dyrehave

Nakskov Fjord og Inderfjord

Næstved Kommune (4):

Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose

Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Odsherred Kommune (3):

Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakker

Hov Vig

Ringsted Kommune (3):

Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Allindelille Fredskov

Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose

Slagelse Kommune (2):

Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Sprogø og Halskov Rev

Sorø Kommune (3):

Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å

Nordlige dele af Sorø Sønderskov

Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose

Stevns Kommune (4):

Tryggevælde Ådal

Vallø Dyrehave

Holtug Kridtbrud

Stevns Rev

Vordingborg Kommune (8):

Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Klinteskoven og Klinteskov kalkgrund

Lekkende Dyrehave

Stege Nor

Oreby Skov

Busemarke Mose og Råby Sø

Bøchers Grund

En ny plan, der torsdag blev præsenteret af miljøminister Troels Lund Poulsen (V) skal sætte retningslinjerne inden for blandt andet vandmiljø, vandløb, fjorde, søerne og grundvand.

Natura 2000 planen sætter bl.a  rammer for knap 250 naturområder, der er kategoriseret som værdifulde. Heraf ligger de godt 50 områder her i regionen. Planen består af delplaner for de enkelte naturområde, og disse delplaner opstiller langsigtede mål for de pågældende områders natur.

- De seneste 20 års naturforvaltning har været kendetegnet af enkeltprojekter. Nu præsenterer vi en samlet plan for indsatsen frem til 2015. Hver naturplan er en opskrift på, hvordan man skal passe på den værdifulde natur, planter og dyr, og den kan ikke overses, siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

Planen  er kulminationen på flere år arbejde.

- Vi kan sige til de kommende generationer, at vi her grundlagde en helt ny naturpolitik, og det gør mig meget stolt.

Stoltheden over de nye planer er dog ikke een, som bliver delt af oppositionen

- Det eneste historiske ved miljøministerens vand- og naturplaner er, at det er en historisk langsommelig implementering af EU-regler efter laveste fællesnævner, siger Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, således i en pressemeddelelse.

Hun bakkes op af SF.

- Regeringen laver kun miljøpolitik, når EU vrider armen om på os. Og det er kvalmt at se på, hvordan regeringen oversælger en række stærkt forsinkede vand- og naturplaner, som vi har skyldt EU over et år, siger miljøordfører Ida Auken.

Naturplanerne skal nu sendes i høring og de skal til sin tid være bindende for myndigheder og lodsejere, og målene skal nås i løbet af de næste fem år.

 

Du kan se planerne for de enkelte områder her