Region Sjælland: Ny udbudsrunde

Region Sjælland igangsætter ny udbudsrunde, som skal sikre den fortsatte ambulancedrift

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Pressemeddelelse fra Region Sjælland:

Samariten har i et brev til Region Sjælland bedt om at blive frigjort fra kontrakterne om ambulancetjeneste i Region Sjælland. Forretningsudvalget har på den baggrund i dag besluttet at gennemføre forhandlinger med selskabet med henblik på en frigørelse af kontrakterne.

Det er problemer med at få en overenskomst forhandlet hjem, der nu tvinger Samariten til at opgive ambulancekørslen i Region Sjælland, jf. brev af 11. januar 2009 fra Samariten.

Samariten vandt efter en udbudsforretning i sommeren 2008 ambulancetjenesten i fem af i alt seks områder i Region Sjælland. Samariten vandt over Falck, som har stået for ambulancetjene-sten hidtil. Falcks tilbud lå omkring 100 mio.kr. højere end Samaritens tilbud – og i øvrigt omkring 100 mio.kr. højere end den pris, Region Sjælland hidtil har betalt.

Region Sjælland har behov for en hurtig afklaring for at sikre ambulancedriften fremover. Derfor vil regionen i de følgende dage forhandle en aftale om frigørelse af kontrakterne med Sama-riten og om vilkårene herfor.

Forretningsudvalget har nyt møde den 22. januar, hvor der vil blive fremlagt forslag om fornyet udbud af ambulancetjenesten i de fem områder, Samariten skulle have overtaget.

Den nye udbudsrunde vil kunne gennemføres hurtigt, og tildelingen af nye kontrakter forventes at kunne vedtages af Regionsrådet på møde i juni.

Ambulancedriften vil således fortsat være sikret ; det vil sige der opstår ikke et hul i ambulance-betjeningen.

Roskilde Brandvæsen vandt udbuddet i det ene område, de havde budt på – og som de kører i dag. Den nye aftale med Roskilde Brandvæsen underskrives som aftalt den 21. januar.