Regeringen vil bremse for udslip af gylle

Med en række nye krav til landmændene vil regeringen, DF og de Radikale beskytte dyr og planter i vandløb og søer bedre mod dræbende udslip af gylle fra landmændenes gylletanke landet over.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hvert år er et halvt hundrede større eller mindre gylleudslip med til at slå søernes og vandløbenes planter og dyr ihjel.

Den bitre konsekvens er, at arbejdet med at genoprette fiskebestande sættes år tilbage med det spild af arbejdskraft og offentlige midler, det medfører.

Nu skal gyllepakken fra Folketinget for fremtiden dæmme op for en håndfuld af de største og mest ødelæggende udslip til vandmiljøet. Det skriver Berlingske Tidende.

Miljøminister Karen Ellemann (V) siger at de nye krav er målrettet de områder i landet, hvor risikoen for nye uheld er størst.

-Udslippene kan undertiden gøre voldsom skade på dyre- og plantelivet i søer og åer. Ved et uheld i 2008 slap 1.800 kubikmeter gylle ud fra en tank. Det svarer til en belastning af vandløbet med urenset spildevand på en hel dag fra en by med 700.000 indbyggere. Nu sætter vi ind med nye målrettede krav, der giver os størst mulig miljøgevinst for pengene. Vi begrænser risikoen for nye uheld uden at pålægge landbruget store økonomiske byrder, siger Karen Ellemann.

Kravene fra aftalepartnerne indebærer, at landmænd, der har gyllebeholdere i særlige risikoområder, får valget mellem at flytte beholderen eller etablere en barriere rundt om den, som kan forhindre af gylle fra et udslip løber ud i åen.

Dertil kommer krav om at installere gyllealarmer på cirka 3.000 beholdere nærmere end 100 meter fra vandløb og en øget offentlig kontrol med gyllebeholdere tæt på vandløb.