¨

Reform rammer regionen

Foto: TV ØST

Region Sjælland bliver særlig hårdt ramt af regeringens tilbagetrækningsreform, der forringer efterlønnen markant.

Det betyder efterlønsreformen for dig:

Hvis du var 54 år eller yngre ved udgangen af 2010, vil du blive berørt af forkortelsen af efterlønsperioden og de ændrede regler for efterlønsordningen.

Hvordan tilbagtrækningsreformen kommer til at påvirke dig, afhænger af din alder.

Hvis du var 51 år ved udgangen af 2010, vil du først kunne benytte dig af efterlønnen som 64-årig. Samtidig får du kun efterløn i tre år, hvorefter du overgår til folkepension.

Hvis du er 55 år eller ældre, vil du fortsat have fem års efterløn og være omfattet af de samme regler for ydelse og modregning i efterlønnen for pensionsformue som i dag.

Men hvis du er født i november 1955, var 55 år ved udgangen af 2010 og betaler til efterløns-ordningen, så vil du med den nye aftale først kunne gå på efterløn som 62-årig. Ordningen vil dog fortsat være femårig, da pensionsalderen vil være sat op til 67 år

Ønsker du ikke længere at benytte den efterlønsordning, du har betalt til, kan du i 2012 få dine indbetalinger udbetalt skattefrit. Har du indbetalt til efterlønsordningen siden 1999 i 11,5 år, får du 60.514 kroner. For fem års indbetaling er beløbet 26.810 kroner.

Størrelsen på din efterløn afhænger efter reformen desuden mere af, hvor stor en pensionsopsparing, du ligger inde med.

Hvis du er nedslidt, kan du få del af en seniorførtidspension. Den er ikke betinget af, at du har indbetalt til efterlønsordningen eller er medlem af en a-kasse. Kommunerne skal inden højst seks måneder træffe afgørelse i en ansøgning.

Hvis du ikke betaler til efterlønnen nævnes følgende scenarier

En person, der var 53 år ved udgangen af 2010, vil kunne gå på folkepension som 67-årig mod tidligere som 65-årig.

En person, der var 49 år ved udgangen af 2010, vil kunne få folkepension som 67-årig.

Kilde: Finansministeriet

Du kan læse endnu mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside:

Region Sjælland er næsten Danmarksmestre, når det gælder om at gå tidligt på efterløn. Derfor bliver vores landsdel særlig hårdt ramt af tilbagetrækningsreformen, der hæver efterløns-alderen gradvist og forkorter efterlønsperioden fra 5 til 3 år.

En af dem, der kommer til at mærke konsekvenserne af reformen er Erik Jensen, der i lang tid har arbejdet som elektriker på en borreplatform i Nordsøen.

- Foreløbigt kan jeg godt holde til det, og det satser jeg på at blive ved med. Men der er jo ingen, der kan sige noget om, hvordan helbredet har det de næste år, siger han

For Erik Jensen på 54 år betyder forliget, at han ikke længere som planlagt kan gå på efterløn som 60-årig. Han må vente i yderligere tre år.

- Jeg synes ikke, det er fair at lave om på sådan en ordning. Det er noget, der er lovet for længe siden. Politikerne må lære at overholde den aftale, der er indgået, siger Erik Jensen.

Som et plaster på såret har regeringen åbnet muligheden for at hæve efterlønsopsparingen på op til 60.000 skattefrie kroner, hvis man beslutter sig inden 2013.

02:36 Luk video

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App