¨

Rapport: Kommunernes affaldshåndtering er for dyr og uens

Der er alt for stor forskel på, hvordan kommunerne håndterer affaldet. Sådan lyder det i en ny rapport. Foto: Mathias Svane Kraft - TV2 ØST

OECD påpeger i ny rapport, at dansk kommunal affaldshåndtering er dyr og for uens på tværs af landet.

På centralt plan fungerer dansk miljøpolitik overordnet set fint. Men på kommunalt plan halter det.

Sådan lyder det i en ny rapport fra OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling), som har evalueret dansk miljøpolitik.

OECD vurderer, at Danmarks 98 kommuner har fået ansvar for en stigende grad af miljøforvaltningen, men at reglerne ikke bliver fulgt ens over hele landet.

Ifølge OECD vil udbredelsen af ekspertgrupper og deling af erfaringer på tværs af kommuner derfor være vigtig fremover.

Kørte affald rundt på Sjælland

OECD anbefaler samtidig, at kommunerne strømliner deres måde at håndtere affald på.

Eksempelvis kom det i 2017 frem, at der i København ikke fandtes et anlæg, som kunne omdanne det madaffald, som mange tusinde københavnere sorterede, til biogas og gødning.

Derfor kørte man affaldet mere end 100 kilometer rundt på Sjælland i lastbiler for at komme af med det, og det affødte en del kritik.

OECD påpeger i rapporten, at den samlede affaldsproduktion steg med 30 procent mellem 2010 og 2016.

I 2017 havde Danmark den højeste grad af kommunalt indsamlet affald per indbygger i OECD med 785 kilo per indbygger.

Halvdelen ryger til forbrænding

Organisationen roser dog Danmark for at have nået "imponerende resultater med at genanvende det meste affald". Men i husholdningerne halter det, da omkring halvdelen ryger til forbrænding.

- Omkostningerne ved affaldshåndtering er blandt de højeste i OECD i Europa. Store kommunale investeringer i forbrændingsanlæg har skabt overskydende kapacitet.

- Det, sammen med mangel på ens regler for sortering af affald, begrænser incitamentet for at investere i genbrug og genanvendelse, står der i rapporten.

Danmark får dog ros af OECD for nærmest at have udryddet lossepladser.

Organisationen mener, at næste skridt for Danmark er at producere mindre affald, genbruge mere af det eksisterende affald og ensarte administrationen af miljøreglerne i kommunerne.

OECD evaluerer dansk miljøpolitik omkring hvert tiende år. Sidst det skete, var i 2007.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App