¨

Råd: Der var ikke stormflod onsdag

Sådan så der ud i Skølskør onsdag morgen. Foto: Ivan Nielsen - TV ØST

Selvom vandet stod så højt, at det flere steder i regionen oversvømmede havne, så var der ikke tale om stormflod. Det har Stormrådet besluttet.

Selvom vandet steg op over kajkanten og tidligt onsdag morgen oversvømmede veje og kajer i blandt andet Karrebæksminde og Skælskør, så var der ikke tale om stormflod.

Det har Stormrådet besluttet. Det skriver de på deres hjemmeside.

Stormrådet vurderer på baggrund af data fra DMI og Kystdirektoratet, at der ikke har været stormflod efter højvandet den 8.-9. januar 2019, da der ikke i perioden er registreret vandstande, der når op på en 20-års hændelse, som er det, der skal til for at stormflodsordningen kan træde i funktion.

Politiet oplyste efter oversvømmelserne havde toppet, at der ikke havde været nævneværdige hændelser som følge af højvandet, der i vores område blev målt til 129 centimeter over dagligt vande, hvor det blev højest. Højeste vandstand blev målt i Holbæk, men flere steder i vores område var vandet tæt på at nå op til bygninger.

Stormrådets beslutning betyder, at det er den enkeltes forsikringsaftale, der afgør, om man kan få erstatning.

Uafhænigt råd

Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet afgør endvidere sager om tilskud til genopretning af skov efter stormfald. Stormrådet fører også tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådet er udpeget af erhvervs- og vækstministeren og består af en uafhængig formand og syv andre medlemmer. Medlemmerne repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App