Privatskoler vinder markant frem

Der er sket en stor stigning i indskrivninger til privat- og friskoler i hele regionen siden 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Næsten halvdelen af børnehaveklassebørnene på Møn starter i privat- eller friskole til næste skoleår, men den tendens er ikke kun særlig for Møn.

Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at alle regionens privat- og friskoler har oplevet en markant stigning i elevtallet efter kommunalreformen trådte i kraft i 2007.

Regionens helt store højdespringer er Stevns Kommune, der i 2005 havde 68 privat- og friskoleelever mod hele 292 i 2007. I 2014 fravalgte 665 elever folkeskolen i Stevns Kommune, og kommunen har derfor nu mere end otte gange så mange privat- og friskoleelever som for ti år siden.

I Vordingborg, Slagelse, Ringsted, Lolland og Faxe kommuner er elevtallet på de private skoler inden for de seneste ti år blevet mere end femdoblet, og i de resterende kommuner i regionen er tallet steget mellem to og fire gange så meget.

For alle 12 kommuner gælder, at stigningen steg drastisk mellem 2006 og 2007, hvilket hovedsagligt kan forklares med kommunalreformen, hvor flere folkeskoler enten blev lukket eller slået sammen. Sidenhen har udviklingen kun været stigende i stort set alle kommuner.

Sådan ser det ud i din kommune

Herunder kan du se, hvordan elevtallet på privat- og friskoler har udviklet sig inden for de sidste ti år i din kommune:

Kommune:

2005

2014

Stigning i procent

Faxe

113

777

587,61

Guldborgsund

210

1.036

393,33

Holbæk

626

2.314

269,65

Kalundborg

251

1.281

410,36

Lolland

172

1.181

586,63

Næstved

302

1.224

305,30

Odsherred

152

651

328,29

Ringsted

131

1.053

703,82

Slagelse

290

1.788

516,55

Sorø

147

687

367,35

Stevns

68

665

877,94

Vordingborg

158

1.122

610,13

Kilde: Danmarks Statistik