¨

Privatskoler topper karakterskalaen

Foto: TV ØST

Elever, der går på regionens privatskoler, får højere karakterer end de, der går på de almindelige folkeskoler.

Skal karakteren være høj, så skal skolen være privat.

Flere og flere forældre vender ryggen til den offentlige, kommunale folkeskole. Efterhånden er det 15 procent af alle danske børn, der modtager grundskoleundervisning i privat regi. Og det er der gode og fornuftige grunde til, hvis man udelukkende måler på faglighed og høje karakterer.

DR Sjælland har ved hjælp af tal fra Undervisningsministeriets karakterdatabase for 9. klasses afgangseksamen udarbejdet Top 30-lister over skoler i Region Sjælland med højeste gennemsnitskarakterer i henholdsvis dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Privatskolernes dominans er iøjnefaldende. I samtlige fag indtages førstepladsen af privatskoler. I engelsk er dominansen ekstra massiv. Først på 13-ende pladsen klemmer en kommunal skole sig ind, og blandt de 30 skoler på listen er der kun seks kommunale. Tendensen går igen i fysik/kemi og matematik. Dansk er det eneste fag, hvor enkelte kommunalt drevne skoler blander sig i topplaceringerne.

- Det er desværre et billede, man ser ud over hele landet, fastslår professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Niels Egelund.

Han har fulgt udviklingen siden starten af 80-erne og set andelen af privatskoleelever vokse og vokse.

- Det er kun gået den gale vej. Men jeg har da fuld forståelse for, at forældre vælger noget andet end folkeskolen. Og jeg må da tilstå, at det har jeg også gjort selv, siger professoren.

Ifølge Niels Egelund er der en række simple forklaringer på folkeskolens deroute. Blandt andet, at det i første række er veluddannede og ressourcestærke forældre, der sender deres børn i privatskole. De har penge til at betale de ekstra udgifter, og de har kundskaber og overskud til at hjælpe med lektierne.

- På den måde har privatskolerne ikke et repræsentativt elevgrundlag. Der er en række af de svagere elever og elever med en anden etnisk og social baggrund, som ikke kommer i privatskole. Dem står folkeskolen tilbage med og afspejler sig i karaktererne, forklarer Niels Egelund.

Han misunder ikke politikerne, der er på en meget svær opgave med at rette op på den skæve og selvforstærkende udvikling:

- Det er et samfundsproblem, vi står med. Det eneste, der hidtil er gjort, er, at folketinget har hævet forældrebetalingen. Det har ikke nyttet og det eneste, der virkelig ville stoppe flugten fra folkeskolen, er at gøre privatskolerne ulovlige. Men det er der jo ikke nogen, der for alvor drømmer om, siger Niels Egelund til DR Sjælland.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App