¨

Pres for bedre kår for privat børnepasning

Foto: TV ØST

Politisk hjælp til forældre, der vil starte private daginstitutioner.

Det skal være slut med den totale kommunale dominans på børnepasningsområdet. Forældre, der vil oprette private eller selvejende daginstitutioner for børn, skal have bedre muligheder for at gøre det, mener Kristendemokraterne. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Som tidligere beskrevet i avisen lukker kommunerne ofte de selvejende institutioner som menighedsbørnehaver først, når der skal spares penge. Det har også vist sig at være meget vanskeligt for forældre at videreføre en institution i privat regi, når kommuner lukker og sammenlægger deres institutioner.

Noget tyder imidlertid på, at Kristendemokraterne kan komme igennem med sit forslag, der er blevet rejst i aktuelle forhandlinger med regeringen og Liberal Alliance om en såkaldt konkurrencepakke.

Regeringen ventes at få brug for hjælp fra sine tre støttepartier, da oppositionen er på vej ud af forhandlingslokalerne.

Folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen fra Kristendemokraterne har lagt tre konkrete forslag på bordet.

For det første skal forældre have ret til privat at videreføre en lukket kommunal daginstitution, når mindst halvdelen af forældrene ønsker det.

For det andet skal man

ikke længere stille en bankgaranti for de første tre måneders drift, hvis man vil oprette en privat eller selvejende daginstitution. Garantien kan typisk løbe op i halv million kroner, og den kan være vanskelig at få banker til at stille.

Endelig foreslår Per Ørum Jørgensen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal holde øje med, at kommuner ikke får monopol på at drive daginstutioner.

Målsætningen er, at halvdelen af al børnepasning skal være ikke-offentlig om syv år, præcis som det var tilfældet for 30 år siden. I dag er det kun en fjerdedel, mens kommunerne sidder på tre fjerdedele af området.

"Jeg tror, det vil styrke nærdemokratiet og forbedre kvaliteten af børnepasningen, hvis man lader forældrene selv bestemme, om de vil videreføre eller oprette en daginstitution," siger Per Ørum Jørgensen.

Hans forslag falder i god jord hos Liberal Alliance.

"Jeg var i mange år formand for børne- og unge-udvalget i en landkommune, og man kommer ikke udenom, at forvaltningscheferne har meget stor magt. Hvis de sætter sig for, at de kun vil have kommunale institutioner i deres ressortområde, kan de dræbe alle andre institutioner," siger Villum Christensen, erhvervsordfører for Liberal Alliance.

"I princippet er vi enige i, at de kommunale institutioner bør have mere konkurrence," tilføjer han.

Også sekretariatschef Morten Kyst fra Daginstitionernes Landsorganisation, DLO, ser positivt på forslaget.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, ville ikke i går kommentere det, fordi forhandlingerne er i den afsluttende fase.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App