¨

Politikere skal nakkes (Video)

Foto: TV ØST

Det er en særdeles udsat post at være kommunalpolitiker med ambitioner, det viser en undersøgelse TV2 ØST har lavet blandt politikerne i Region Sjælland.

Syv ud af 10 borgmestre har været udsat for trusler om vold og lemlæstelse og manges familier og pårørende er også blevet truet.

-    I forbindelse med en sag om en debat om skolelukninger på Møn blev min kone ringet op og fik at vide, at hun ikke skulle regne med at se sin mand igen, hvis han fastholdt sin mening om at lukke en af øens skoler, fortæller den tidligere mangeårige borgmester på Møn, Knud Larsen.

I TV2 ØST programmet ”Missionen” der sendes på den digitale Kanal ØST, fortæller flere politikere torsdag aften, om hvordan de ofte oplever trusler i hverdagen i forbindelse med deres politiske virke og flere fortæller om, hvordan de har fået truslerne ansigt til ansigt.

-    Han havde været til et møde om en konkret personsag og han var meget utilfreds med vores svar, så da han kom ud på gangen sagde han, ”jeg nakker dig”, fortæller Slagelses socialdemokratiske borgmester, Lis Tribler om mødet med en borger, der blev så utilfreds med en afgørelse, at han truede hende på livet.

Undersøgelsen som TV2 ØST har lavet viser, at det ikke kun er borgmestre, der får trusler af deres vælgere. Over 40 procent udvalgsformænd har også oplevet at få trusler om vold og lemlæstelse. I svarene skriver politikerne blandt andet:

-    Jeg blev truet med at blive likvideret på åben gade under mine vanlige aften spadsereture.
-    Jeg bor langt ude på landet, men har alligevel oplevet hærværk på min bil.
-    Efter en konkret politisk debat blev jeg truet med at skulle ”en tur på sygehuset”.

Selvom flere af truslerne er meget grove, er det kun 20 procent, der har anmeldt sagen til politiet.

[video:video_mangler:091111_politikervold.flv]

Hele undersøgelsen og svarene kan findes nedenfor - og programmet om politikertrusler bliver sendt på den digitale kanal, Kanal ØST, klokken 20 torsdag aften.

 

Køn

Respondenter

Procent

Mand

162

75,0%

Kvinde

54

25,0%

I alt

216

100,0%

Alder

Respondenter

Procent

18 - 24 år

0

0,0%

25 - 45 år

29

13,4%

46 - 65 år

146

67,6%

Over 65 år

41

19,0%

I alt

216

100,0%

Hvor er du indvalgt

Respondenter

Procent

Byråd

198

91,7%

Regionsråd

23

10,6%

I alt

216

100,0%

Udover dit mandat som byrådsmedlem har du yderligere politisk tillidshverv?

Respondenter

Procent

Borgmester

12

6,2%

Udvalgsformand

60

31,1%

Gruppeformand

38

19,7%

Ingen af ovenstående

104

53,9%

I alt

193

100,0%

Udover dit mandat som regionsrådsmedlem har du yderligere politisk tillidshverv?

Respondenter

Procent

Regionrådsformand, forum formand eller gruppeformand

9

39,1%

Ingen af ovenstående

14

60,9%

I alt

23

100,0%

Hvilket parti (liste) blev du indvalgt for

Respondenter

Procent

A

82

38,0%

B

10

4,6%

C

13

6,0%

F

25

11,6%

O

8

3,7%

V

62

28,7%

Ø

2

0,9%

Andet parti eller lokalliste

14

6,5%

I alt

216

100,0%

Hvordan opfatter du din etniske baggrund?

Respondenter

Procent

Som såkaldt etnisk dansk baggrund

208

97,7%

Som anden etnisk baggrund end dansk

5

2,3%

I alt

213

100,0%

Har du som politiker oplevet situationer, hvor du mundtligt, skriftligt eller fysisk har følt dig truet?

Respondenter

Procent

Ja

68

31,8%

Nej

146

68,2%

I alt

214

100,0%

Er du blevet truet verbalt?

Respondenter

Procent

Ja

55

80,9%

Nej

13

19,1%

I alt

68

100,0%

Hvor grov oplever du denne verbale trussel?

Respondenter

Procent

Meget grov

18

33,3%

Grov

25

46,3%

Mindre grov

9

16,7%

Mild

2

3,7%

I alt

54

100,0%

Har du modtaget trusselsbreve eller lignende i posten, på mail eller på bopæl?

Respondenter

Procent

Ja

46

68,7%

Nej

21

31,3%

I alt

67

100,0%

Hvor grov oplever du denne skriftlige trussel?

Respondenter

Procent

Meget grov

13

28,3%

Grov

26

56,5%

Mindre grov

7

15,2%

Mild

0

0,0%

I alt

46

100,0%

Har du været udsat for noget, som du opfatter som vold eller fysisk overgreb?

Respondenter

Procent

Ja

11

16,4%

Nej

56

83,6%

I alt

67

100,0%

Hvor groft oplever du dette overgreb?

Respondenter

Procent

Meget groft

6

54,5%

Groft

5

45,5%

Mindre groft

0

0,0%

Mild

0

0,0%

I alt

11

100,0%

Har du rejst en politisag mod een eller flere personer, der har været truende, chikanerende eller voldelige mod dig?

Respondenter

Procent

Ja

14

20,9%

Nej

53

79,1%

I alt

67

100,0%

Har politiet givet en truende/chikanerende/voldelig person et egentligt polititilhold mod at opsøge dig

Respondenter

Procent

Ja

5

7,5%

Nej

62

92,5%

I alt

67

100,0%

Uddyb eventuelt nogle af de ovenstående oplysninger her:

 

Trusselsbrevet blev anmeldt til politiet, som ikke fandt synderen. En anden poltiker fik et lignende brev, skrevet på samme papir, men det hjalp ikke politiet

 

Der er fremsat trussel på sms, som jeg har politianmeldt. Herefter har jeg intet hørt.

 

Det er år tilbage, men har som tidligere borgmester oplevet truende og frembrusende adfærd.

 

Som formand for Børne Unge udvalg er det næsten umuligt at undgå, men også i andre situationer, hvor jeg har haft udtalelser i Tv.

 

Truslerne ligger nogle år tilbage. Dels en telefon-bombetrussel på Rådhuset og dels anonyme breve gennem et par måneder  i hvilke jeg blev truet med at blive likvideret under mine vanlige aftenspadserture. Endelig også nogle verbale trusler pr. telefon og på gaden.

 

Jeg tror ikke man som udvalgsformand helt kan undgå at blive "truet" af frustrerede personer, der har fået afslag på en eller anden ydelse, som de føler sig meget berettiget til. Det er ofte et udtryk for en "panikreaktion" i en for den enkelte helt uoverskuelig situation.

 

En person har fortalt en ansat, at vedkommende ville myrde mig.

 

I forbindelse med en fjernelse af to børn fra en familie med anden etnisk baggrund end dansk.Fremkom der trusselsbreve samt kastet brandbombe og hamret økse i udvalgsmedlemmers hus og dør.

 

Intet voldeligt mod min person, men hærværk på begge mine biler (bosat langt ude på landet)

 

I valgkampen 2005 blev jeg og en journalist på Sjællandskle truet - vi skulle "en tur på sygehuset" efter et indslag om kiosksnyd med slikafgift og sodavandspant. Jeg anmeldte ikke selv episoden, men blev kontaktet af politiet....

 

Truslerne stammede fra en person der tydeligvis var psykisk påvirket i negativ retning. Ved at ignorere truslerne (om at "ordne" mig, hvis jeg ikke makkede ret), gik de væk af sig selv.

SMS med chikanerende tekst. Ikke sikkerhed for at det har politisk afsæt - men det var en mulighed sagde politiet. da det faldt sammen med en sag hvor jeg var fremme med markante holdninger.

 

Jeg var formand for social- og sundhedsudvalg da jeg blev truet.

 

Vedkommende der havde slået - undskyldte mange gange kort tid efter. Men jeg orienterede politiet dagen efter og forbeholdte mig ret til at anmelde episoden, hvis jeg følte behov herfor.

 

Der var tale om gentagne henvendelser fra en person, som virkede presset og psykisk ustabil

 

Som udvalgs formand har jeg via elektronisk kommunikation fået mange hidsige let truende mails.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App