Politiet vil have folk til at hente naboskilte

Det er kun et fåtal, der har hentet de nye skilte, som viser, at man er med i nabohjælpskampagnen, og derfor opfordrer politiet til, at flere får det gjort.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Politiet vil gerne have flere borgere til at skifte de gamle skilte om nabohjælp ud med nye.

Det Krimininalpræventive Råd lancerede i slutningen af 2012 en ny nabohjælps-kampagne, hvor blandt andet nabohjælpsskiltet fra 1986 med de 2 røde huse blev udskiftet med et nyt nabohjælpsskilt med et andet og nyere logo.

Færre end forventet

Det er gratis at ombytte det gamle nabohjælpsskilt til et skilt med det nye logo, men det er langt fra alle, der har fået det gjort.

- Midt- og Vestsjællands Politi har konstateret, at færre skilte end forventet er blevet ombyttet. Derfor gør vi opmærksom på muligheden for den gratis ombytning og nabohjælpskampagnen generelt, så borgerne bliver erindret om Det Kriminalpræventive Råds nye kampagne. Sommeren og dermed ferietid står jo snart for døren, hvorfor jeg håber, at så mange som muligt vil benytte sig af og tilmelde sig den nye nabohjælp, siger kriminalassistent Johnny Skovbo Winther, sikringskoordinator ved Midt- og Vestsjællands Politis forebyggelsessektion.

14 dages ventetid

Det eller de gamle skilt(e) afleveres på nærmeste politistation. Grundejerforeningen eller den, der indleverer skiltet, skriver sit navn bag på hvert skilt. Samtidig modtager man et ”kodekort” for hvert afleveret skilt.

Efterfølgende indtastes koden på nabohjælp.dk, hvor det nye skilt bestilles, og efter cirka 14 dage kommer skiltet med det nye logo.

På alle stationer

I Midt- og Vestsjællands politikreds kan ombytningen af nabohjælpsskiltet ske på alle lokalpolitistationer.

Læs mere om den nye nabohjælpskampagne og ombytningen af nabohjælpsskilte her.