Politiet tilfreds trods mangler

Selv om Midt- og Vestsjællands Politi ikke helt har nået målene om øget sikkerhed i nattelivet og færre ulovlige knallerter, er ledelsen tilfreds.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Rigspolitiets har netop offentliggjort årsberetningen for politiet for 2013, og den viser, at Midt- og Vestsjællands Politi ikke helt nåede i mål på 2 områder. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Men selv om indsatsen mod utryghedsskabende knallertkørsel og indsatsen mod utryghedsskabende uro og adfærd i kredsens ”gå i byen områder” kunne være bedre, er der tilfredshed i ledelsen.

- Vi må erkende, at vi ikke helt har nået de formelt fastsatte mål, selv om vi har bestræbt os på det. Det er selvfølgelig ærgerligt. Igennem året har vi haft stort fokus på målene, og vi kan heldigvis konstatere, at effekterne af vores indsatser har betydet, at Midt- og Vestsjællands Politi har gjort det mere sikkert for de unge – både når de går i byen, og når de kører på knallert, siger chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen.

Mere sikkert natteliv

Antallet af voldsepisoder i nattelivet er over de seneste 3 år halveret og antallet af knallertkørere, som har foretaget konstruktive ændringer af deres knallerter og efterfølgende er kommet til skade i trafikken, er faldet med 75 procent i forhold til 2009.

De seneste 3 år har Midt- og Vestsjællands Politi arbejdet målrettet på, at det skulle være mere sikkert at færdes i nattelivet. Antallet af voldepisoder skulle nedbringes i kredsens 5 ”gå i byen områder” Roskilde, Ringsted, Holbæk, Kalundborg og Køge. I 2010 var der 125 voldsager i disse ”gå i byen områder”. Som følge af den målrettede indsats fra politikredsens side har tallet været stødt faldende siden. Således var der 94 voldsepisoder i de 5 ”gå i byen områder” i 2011, 87 i 2012 og blot 64 voldssager i nattelivet i 2013.

- Blandt andet med en stor indsats fra både lokalpolitiet og specialpatruljerne er vores politikreds blevet et mere sikkert sted at gå i byen, siger chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen.

Politikredsen har kun delvist opfyldt målkravet omkring utryghedsskabende uro og adfærd i ”gå i byen områderne” i 2013. Den manglende opfyldelse består imidlertid alene i, at politikredsen med 1256 sigtelser for lov om euforiserende stoffer ligger en procent eller 14 sigtelser under målkravet på 1270.

Færre tilskadekomne knallertkørere

Utryghedsskabende knallertkørsel er noget, der bekymrer borgerne i kredsen. Både fordi det er voldsomt generende, men også fordi knallertkørere – ofte helt unge mennesker – kommer slemt til skade, hvis det går galt.

Midt- og Vestsjællands Politi har oprustet indsatsen mod ulovlige knallerter væsentligt i de senere år. I 2013 blev 387 sigtet for konstruktivt ændrede knallerter i politikredsen. Dette er 32 sigtelser under målkravet på 419 sigtelser, som derfor kun ikke er opfyldt.

- Desværre har vi også i år haft færdselsuheld med knallerter involveret, men alligevel er det lykkedes os at sætte øget fokus på problemet, og vi kan konstatere, at antallet af ulykker med personskade og konstruktivt ændrede knallerter er nedbragt fra 12 i 2009 til kun 3 i 2013. Vi mener derfor godt at kunne sige, at vores indsats har haft lige præcis den effekt, der var ønsket med det opstillede mål, uagtet at vi ikke nåede det fastsatte antal sigtelser, siger chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen og fortsætter:

- Det er jo nu en gang meget bedre for både borgerne og politiet, hvis vores indsats resulterer i, at de unge holder op med at køre på ulovlige knallerter – selv om vi så ikke når i mål med et krav om antallet af sigtelser per år.