¨

Politiet: Mobil politistation og synlighed giver tryggere borgere på Midt- og Vestsjælland

Borgernes tillid til Midt- og Vestsjællands Politi er steget i 2018 i forhold til sidste år. Foto: Kim Matthäi Leland

Borgerne føler sig markant mere trygge i Midt- og Vestsjælland, end de gjorde sidste år, viser politiets Tryghedsunderøgelse fra 2018.

Borgerne føler sig mindre utrygge og har mere tillid til politiet i Midt- og Vestsjælland sammenlignet med sidste år.

Det viser Politiets Tryghedsundersøgelse, som netop er blevet offentliggjort.

Rapporten viser, at 89 procent af borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds føler sig trygge i deres nabolag. Politikredsen dækker blandt andet Kalundborg, Odsherred, Ringsted og Stevns.

Der er der ifølge politiinspektør Michael Flemming Rasmusen en helt særlig grund til.

- Igennem de seneste halvandet til to år har vi arbejdet målrettet på at gøre os mere tilgængelige for vores borgere og arbejde mere i øjenhøjde. Efter en årrække, hvor vi har rykket sammen på færre enheder, er tiden nu kommet til, at vi også bruger nogle ressourcer på at bevæge os rundt i områder, hvor der ikke nødvendigvis er den store kriminalitetstrussel, siger Michael Flemming Rasmusen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiets Tryghedsundersøgelse 2018

 • Rigspolitiet har for sjette gang gennemført Politiets Tryghedsundersøgelse, der måler
  borgernes tryghed i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd samt borgernes tillid til politiet.
   
 • Tryghedsundersøgelsen er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med mere end 11.000 besvarelser.
   
 • Undersøgelsen er foretaget i fire overordnede geografiske områder: Hele Danmark, de 12 politikredse i Danmark, de fem største byer og de særligt udsatte boligområder.
   
 • De særligt udsatte boligområder udpeges hvert år af politikredsene på baggrund af en politifaglig vurdering af hvilke områder, der er mest belastet af kriminalitet i den enkelte politikreds.
Se mere

Mobil politistation har gjort en forskel

Tryghedsundersøgelsen viser også, at borgernes tillid til Midt- og Vestsjællands Politi er steget i 2018 i forhold til sidste år. Politikredsen har igangsat en række initiativer, som skal styrke relationen mellem borgere og politi.

De steder, hvor vi ikke har politistationer, forsøger vi at komme ud mobilt og gøre os så tilgængelige som muligt for vores borgere

Michael Flemming Rasmussen, politiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi

Blandt andet har Midt- og Vestsjællands Politi et såkaldt områdekoncept, hvor de skaber netværk med borgere og kommuner, boligselskaber og ressourcestærke kræfter i områder, som vil være med til at samarbejde om tryghed.

Et andet afgørende element i forhold til at skabe tryghed for borgerne er ifølge politiinspektøren den mobile politistation, som politiet kører rundt med.

- Det har vi faktisk gjort i halvandet år nu, men den er blevet mere og mere eksponeret. Når vi på den måde gør os synlige i lokalområdet, så er det ikke altid, at folk står i kø for at snakke, men det er vores indtryk, at bare det, at vi er der og er tilgængelige, har en ret markant effekt, siger Michael Flemming Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Midt- og Vestsjællands Politi er flere gange i år rykket ud med deres mobile politistation for at skabe tryghed og dialog med borgerne. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge politiinspektøren har det også været et område, som har været nødvendigt at prioritere, efter nærhed og synlighed i en årrække har været nedprioriteret.

- Siden politireformen er vi blevet mere effektive i forhold til vores sagsbehandling og mere operative i forhold til en terrortrussel. Men prisen for det er, at vi har forladt mange af de gamle politistationer og skubbet os sammen på færre enheder. Det her er en reaktion på det. De steder, hvor vi ikke har politistationer, forsøger vi at komme ud mobilt og gøre os så tilgængelige som muligt for vores borgere, siger Michael Flemming Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Lavet før bandekonflikt i Holbæk

Der har ellers været en række konflikter inden for det seneste år i Midt- og Vestsjælland, som kunne skabe utryghed blandt borgerne.

Siden politireformen er vi blevet mere effektive i forhold til vores sagsbehandling og mere operative i forhold til en terrortrussel

Michael Flemming Rasmussen, politiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi

Holbæk har i efteråret været plaget af voldsomme uroligheder i forbindelse med en bandekonflikt mellem rockergruppen Bandidos og en bandegruppering fra boligområdet i Vangkvarteret, som er på regeringens ghettoliste.

Da besvarelserne i undersøgelsen er fra den 20. juni til den 4. oktober, boner konflikten fra Holbæk formentlig ikke ud endnu.

Men også på dette område, mener politiinspektøren, at politiet har arbejdet målrettet med at sikre trygheden blandt borgerne.

- Lige præcis der, er vi måske lykkedes med at fortælle borgerne, at vi er der for dem. Vi har holdt møder med de beboere, der har været mest berørte af det, og vi har haft en synlig og operativ tilstedeværelse. Det er klart, at når nogle kriminelle grupperinger begynder at slås med hinanden, er der selvfølgelig en politiopgave i at få det standset og opklaret de ting, der er foregået. Men der er en mindst ligeså stor opgave i at komme ud og få genoprettet trygheden i området, siger Michael Flemming Rasmussen.

Vi har jo været meget beskæftiget med terrorbevogtning og haft folk ved grænsen. Men efterhånden som personalet er vendt tilbage, har vi investeret i det direkte i den her her indsats i forhold til borgerne

Michael Flemming Rasmussen, politiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi

Et spørgsmål om ressourcer

Politiinspektøren erkender, at det kræver ressourcer og personale, når den mobile politistation skal rykke ud, eller der skal skabes samarbejde med kommuner og boligselskaber. Derfor vil det også kræve ekstra personale fremover at skabe dialog og tillid til borgerne.

- De folk, vi har sat af til det indtil nu, er nogle stykker, når vi skal dække hele politikredsen, men nu får vi et markant boost i 2019, hvor regeringen har besluttet med det her tryghed- og nærhedsudspil, at der kommer 150 mand flere ud på landsplan og skal lave præcis det her arbejde, vi taler om, og der får vi vores del af den styrkeudvidelse, siger han, siger Michael Flemming Rasmussen.

Det seneste halvandet år har I prioriteret at afsætte personale til at skabe tryghed og dialog med borgerne. Har det ikke kostet på andre områder?

- Vi har jo været meget beskæftiget med terrorbevogtning og haft folk ved grænsen. Men efterhånden som personalet er vendt tilbage, har vi investeret i det direkte i den her her indsats i forhold til borgerne. Vi er selvfølgelig stadig nødt til at afsætte det personale, der skal være til at efterforske grov og alvorlig kriminalitet. Men efter vi har fået personale tilbage i kredsene, er det lykkedes at få afsondret en lille styrke, som målrettet arbejder med folks tillids, siger politiinspektør Michael Flemming Rasmussen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App