Politiaftale sikrer øget kontrol ved grænseområderne

Den nye politiaftale giver flere penge til politiet og skattemyndighedernes indsats ved grænseområderne i Danmark.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Øget kontrol ved de danske grænseområder.

Det er et af hovedpunkterne i den politiaftale, som tirsdag eftermiddag blev indgået i Finansministeriet mellem regeringen, de borgerlige partier og Socialdemokraterne.

Mere konkret vil man afsætte 50 millioner kroner i 2016, og i 2019 kommer beløbet til at stige til 125 millioner kroner, hvoraf en del af pengene kommer til at gå til Skat.

Selvom den nye aftale øger kontrollen, kommer der ikke permanente anlæg ved grænseovergangene, skriver Ritzau.

Under forhandlingerne var alle partier – på nær Venstre – enige om øget kontrol, og det er især Dansk Folkeparti, der har talt for en gennemførelse på området.

Nedenfor kan du se det samlede indhold i aftalen:

* Aftalen øger politiets bevilling med 411 millioner kroner i 2016 i forhold til niveauet fra sidste finanslov.

* Politiet og anklagemyndigheden får en bevilling på 9,610 milliarder kroner næste år, som herefter stiger til 9,749 milliarder i 2017, for derefter at falde til 9,704 milliarder i 2018 og 9,668 milliarder i 2019.

* Aftalen indeholder en række initiativer, som skal styrke indsatsen på en række politisk prioriterede områder:

* Terror: Der afsættes cirka 600 millioner kroner om året til styrket indsats med terror over de næste fire år. Aftalen lægger op til at følge de anbefalinger, som Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) kom med efter skudangrebene mod København i februar.

* Det betyder blandt andet flere penge til bevogtning og personbeskyttelse, mere uddannelse, et nyt, nationalt koncept for skydetræning, bedre beskyttelsesudstyr, mere videoovervågning og flere penge til operationer og efterretning hos PET.

* Samtidig etableres der fire døgnbemandede "situations- og operationscentre" til brug ved større hændelser som eksempelvis terrorangreb. Centrene placeres hos henholdsvis politiet i Østjylland og København samt hos PET og Rigspolitiet.

* Indsats i grænseområder: Der afsættes 50 millioner kroner i 2016 stigende til 125 millioner kroner i 2019 til øget kontrol i de danske grænseområder samt havne og lufthavne. En del af pengene går til Skat.

* Pengene skal gå til mere mandskab og nyt udstyr, og der skal være yderligere patruljering i grænseområderne med fokus på udlændingekontrol og bekæmpelse af international kriminalitet.

* Øget robusthed: 65 millioner kroner næste år stigende til 250 millioner kroner i 2019 er sat af til, at politiet kan blive godt rustet til at håndtere nye og komplekse kriminalitetsformer som cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet samt en styrket indsats i socialt udsatte boligområder.

* Flere på politiuddannelse: Optaget på politiskolen ventes fordoblet til 1830 over de næste fire år. Samtidig forkortes grunduddannelsen fra tre til to år, mens der skal åbnes en ny politiskole i det vestlige Danmark. Til det formål er der skabt en reserve på 50 millioner kroner om året fra 2018.

* Omprioritering: Politiet skal løbende effektivisere og ventes at opnå besparelser på 308 millioner kroner om året i 2019. Samtidig skal der frigives 700 betjener til "kerneopgaver"

* Opgaver, som ikke kræver politifaglighed, skal flyttes til andre medarbejdere. Som eksempler nævnes paskontrol, bemanding af alarmcentral, automatisk trafikkontrol, servicecentre og køreprøver. Det skal undersøges om private aktører kan løse disse opgaver.

* Fortsættelse af eksisterende indsats: 270 millioner kroner om året er der sat af til at videreføre initiativer fra den tidligere politiaftale i de næste fire år. Det drejer sig blandt andet om indsats mod rockere og bander, indbrud og mobil videoovervågning.

* Finansiering: Samlet øges finanslovbevillingen med 1,9 milliarder kroner over aftaleperioden, pengene kommer fra den centrale forhandlingsreserve, som blandt andet har trukket midler fra statens jernbanetilskud til Storebæltsbroen og de varslede besparelser på ungdomsuddannelserne.

Kilde: Justitsministeriet og Finansministeriet

/ritzau/