¨

Politi indgår samarbejde med lokalråd

Foto: TV ØST

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har indgået samarbejde med lokalrådet i Næstved Kommune i et projekt, der skal skabe mere borgernært politi.

Der er fokus på dialog og samarbejde mellem politi og lokalområderne i et nyt projekt med alternative måder til at skabe borgernært politi på i Næstved Kommune. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der har indgået samarbejde med tre lokalråd.

Borgerne vil gerne have tæt kontakt til politiet, og politiet har brug for borgernes værdifulde viden om deres lokalområde. Derfor giver det god mening, at der nu som et forsøg skabes et sted, hvor denne viden kan udveksles, hvor bekymringer kan deles, og hvor politirelaterede emner kan drøftes.

Ramme for samarbejde med borgerne

I slutningen af 2014 blev alle lokalråd i Næstved Kommune og Næstved Kommune inviteret til et møde på Næstved politistation, hvor etableringen af et lokalt netværk blev drøftet.

- Vores intention med at gennemføre dette forsøg er at skabe en ramme for udvikling af det lokale samarbejde med borgerne, som skal være med til at skabe et endnu mere borgernært og lydhørt politi i hele Næstved kommune med lokalrådene som omdrejningspunkt, siger politidirektør Lene Frank.

Projekt om borgernært politi er en realitet

Tre lokalråd har nu valgt at deltage i et pilotprojekt om øget dialog mellem politi og lokalområderne. Det drejer sig om: Glumsø Lokalråd, Fladså Lokalråd og Lokalrådet for Næstved Vestegn. Den 24. februar underskrev de tre lokalråd og politidirektør Lene Frank en samarbejdsaftale, hvor der blandt andet etableres et lokalt netværk mellem politiet og lokalsamfundet.

Netværkspersonerne kan være medlemmer af lokalrådet, men der kan også være tale om andre nøglepersoner i området, der har indsigt i og interesse for lokalområdet. I ét område kan det for eksempel være halinspektøren - i et andet brugsuddeleren. Netværkspersonerne kan videreformidle lokale bekymringer til politiet, og politiet kan omvendt formidle information til lokalområdet via netværkspersonerne.

Udfordringer håndteres, inden de når at vokse sig store

I netværket sidder en fast netværksbetjent. Hvis nogle af de problemstillinger, der kommer på bordet i forbindelse med samarbejdet, kræver en egentlig politimæssig indsats, skal netværksbetjenten formidle det videre til de afdelinger i politiet, som bør involveres (fx SSP,beredskab, lokalpolitiet eller færdsel).

Der vil desuden løbende blive sendt nyhedsbreve til de lokale netværk med relevante informationer for lokalområderne, samt oplysninger om politiets arbejde og viden, som kan hjælpe med at virke for eller bevare trygheden blandt borgerne. På den måde er håbet, at eventuelle politirelaterede udfordringer kan håndteres, inden de når at vokse sig store.

Erfaringer præsenteres i september

Endvidere indgår en øget gensidig dialog ved for eksempel borgermøder og drøftelser af kriminalitetsbilledet i lokalområderne.

- Glumsø Lokalråd ser meget positivt på Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis initiativ til i lokalområderne at indgå i et tættere samarbejde og imødegå eventuel utryghed, siger Visti Christoffersen fra Glumsø Lokalråd.

I september 2015 vil de første erfaringer med den øgede dialog, nærhed og samarbejde blive præsenteret på et fællesmøde for alle lokalrådene i Næstved Kommune, hvorefter der skal tages stilling til, om projektet skal udbredes i politikredsen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App