¨

Plan for udflytning af arbejdspladser bliver dyrere

Sådan ser planen om udflytning af statslige arbejdspladser ud i vores region. Foto: Statsministeriet

Planen om udflytning af statslige arbejdspladser ser ud til at blive langt mere omkostningsfuld end først antaget,

 Mens den generelle udvikling i den offentlige sektor går mod stigende effektivisering, vil regeringens storstilede plan om at flytte knap 4.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden betyde varige ekstraudgifter i et endnu ukendt omfang på grund behov for yderligere administration, nye ledelseslag, dyrere husleje og andet, skriver Politiken tirsdag.

Regeringen har skønnet, at flytteplanen koster 944 millioner kroner. Men det gælder kun engangsudgifterne til for eksempel flytteomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser. Hertil kommer de varige ekstraudgifter, som endnu ikke er opgjort samlet.

De fleste oplysninger om udgifter til flytteplanen er mørkelagt med henvisning til offentlighedsloven, men Politiken har fået udleveret regnskaber fra to udflytningsberørte styrelser, som viser, at ekstraregningen vil løbe op i flere hundrede millioner.

Opdeling koster 

NaturErhvervstyrelsen, der skal flytte 390 medarbejdere fra København til Sønderjylland, regner eksempelvis med 81 mio. kr. i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 30 millioner ekstra hvert år fremover. Styrelsen er som led i flytteplanen blevet splittet i to enheder og har derfor ekstraudgifter til mere administration, nye driftsomkostninger, nye ledelseslag, ekstra husleje og meget andet.

Naturstyrelsen forventer at bruge 57 millioner kroner i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 20 millioner hvert år fremover.

- Tidligere har vi hentet gevinster ved at sammenlægge nogle administrative funktioner - nu skal vi have dobbeltfunktioner på en del områder. Begge styrelser skal lave finanslovsforslag, og begge styrelser skal have samarbejdsudvalg. Der er nogle ting, vi simpelthen skal gøre to gange, siger David Fjord Nielsen, vicedirektør i Naturstyrelsen, til Politiken.

NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen forventer i alt ekstraudgifter på 277 mio. kr. frem mod 2021, men udgør med omkring 463 udflyttede arbejdspladser kun omkring 12 procent af regeringens flytteplan. Så den samlede ekstraregning for flytteøvelsen kan blive omfattende, hvis andre berørte styrelser har samme udfordringer.

Holbæk: Kun etableringsudgifter skulle regnes med

Danida Fellowship Center, der administrerer Danidas forskningsbevillinger, laver kapacitetsudvikling og arbejder med Danidas partnere i udviklingslande, skal flytte 15 medarbejdere fra Frederiksberg til Holbæk. De varige ekstraudgifter til udflytningen skal dækkes af de bistandsmidler, som finansierer centrets drift, fortæller direktør Anne Christensen.

- Jeg fik at vide af Udenrigsministeriet, at jeg kun skulle sende tal for etableringsudgifter. Men der er andre udgifter. For eksempel en halv million om året i ekstra husleje. Så de officielle tal er blevet barberet for løbende ekstraudgifter, og det giver således ikke det retvisende billede for os. Og vi undrer os over, at bistandsmidler må anvendes til en aktivitet, der alene er styret efter dansk politik og slet ikke har noget med bistand at gøre, siger Anne Christensen til Politiken.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App