Patienters anker vendes imod dem selv

Borgere, der klager over erstatninger i det offentlige kan risikere at miste allerede udbetalt erstatning.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det kan være risikabelt at anke beløbets størrelse, hvis man har fået erstatning for en patientskade.

Det måtte 54 danske patienter eller pårørende sidste år sande. Alle oplevede de, at deres anker betød, at erstatninger pludselig blev forlangt betalt helt eller delvist tilbage. Det viser en opgørelse, Patientskadeankenævnet har lavet for Ekstra Bladet.

Børn skal betale tilbage

Og Michala på ni år og Christoffer på 11 bliver en del af den statistik, når ankenævnet kommer med sin næste årsberetning.

Børnene fik godt 950.000 kroner i erstatning for tabet af deres mor, der ifølge Patienterstatningen mistede livet til modermærkekræft, fordi to læger ikke gjorde deres arbejde ordentligt.

Men der blev ikke givet erstatning for erhvervsevnetab, og den del ankede børnenes far Claus Steensen til Patientskadeankenævnet.

Og her tog man hele spørgsmålet om ansvar op på ny, og i april kom afgørelsen: lægerne havde ikke fejlet, og på den baggrund har Region Sjælland nu krævet pengene tilbagebetalt.

- Det her handler om mine børn, og derfor tager jeg sagen hele vejen igennem retssystemet. De får ikke en krone, før sagen er helt afgjort, siger Claus Steensen til Ekstra Bladet. Derfor venter regionen med at gøre tilbagebetalingskravet endeligt gældende, til retten har talt.

Behandlede også spørgsmål, der ikke var anket

Claus Steensen kan dog ikke forstå, at ankenævnet af egen drift kan tage hele ansvarsspørgsmålet op, selv om det ikke er det, der er anket.

Men det oplever erstatningsadvokat Britha Bunk i stigende grad, at nævnet gør. Det har ført til, at stadig flere af hendes klienter ikke tør anke af frygt for, at det giver bagslag. Og advokaten mener ikke, at der er lovhjemmel til at forlange erstatningerne tilbagebetalt:

- At omgøre ansvaret og forlange pengene tilbage er rent juridisk to forskellige ting, siger Britha Bunk til Ekstra Bladet.

- Det har man taget højde for i Arbejdsskadesikringsloven, som beskytter fru Jensen mod at blive mødt med et tilbagebetalingskrav, når hun i god tro har modtaget et beløb på baggrund af en forkert afgørelse i første instans, fortæller Britha Bunk og sender nu et spørgsmål videre til politikerne:

- Hvorfor skal der være forskel på de to love?

Hos Patientskadeankenævnet peger kontorchef Camilla Hammer på en højesteretsdom fra 2005, som giver nævnet lov til at omgøre afgørelser til ulempe for en patient, der selv anker.

- Den dom siger ikke noget om, at I også må forlange pengene tilbagebetalt?

- Det forholder vi os heller ikke til. Vi sender afgørelserne ud, hvorvidt regionerne kræver pengene tilbage, blander vi os ikke i siger Camilla Hammer til Ekstra Bladet.

Hun er bekendt med, at der gælder en anden praksis i arbejdsskadesager. Men det må ifølge kontorchefen være op til politikerne, om den praksis skal udbredes til også at gælde for patientskader.