På bjergsti og hede (11. maj)

Dagens etape - etape 5 - går fra Vesterlyng til Jyderup. Strækningen, der også kaldes bjergstien, fører Sille Roulund over et forandrende landskab - fra den flade hede til de bakkede stier.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

etape5.jpg
Foto: TV ØST

Sammen med Dieter Steffen, som er dagens guide, møder Sille Roulund både natur og kultur på de 15 kilometer, som ruten strækker sig over.

På Vesterlyng ser vi, hvilken plante der både har en han og en hun, og som derudover er god at bruge i maden.

Også Sølyst Slot byder på helt specielle overraskelser på ruten. Her bliver kunstnere fra hele verden inviteret på længere ophold - og det kan ses i den omkringliggende park.

 

Etape 5: Eskebjerg Vesterlyng - Jyderup    15km

 

Bjergstien fører gennem Sjællands største kysthede, Eskebjerg Vesterlyng, og over flere højdedrag med udsigt til bl.a. Sejerø Bugt. Eskebjerg Vesterlyng byder på et rigt og varieret dyreliv og planteliv samt gode og børnevenlige strande ved Sejerø Bugt. Vandreruten løber herfra videre ad et net af især markveje og stier. Nord for Jyderup passerer ruten igennem Stokkebjerg Skov.

Bjergstien
Bjergstien fører gennem et bakket område med gode udsigtspunkter, som ligger hævet over det øvrige terræn. Desuden passerer stien gennem Eskebjerg Vesterlyng.

Eskebjerg Vesterlyng
Eskebjerg Vesterlyng, Sjællands største kysthede, byder på et varieret plante- og dyreliv. På Vesterlyngs overdrev og fugtige lavninger vokser bl.a. lyng, krat, tjørn og enebuske. Her findes også den gule engmyre og flere arter af orkidéer.

Vesterlyng var tidligere græsningsareal for de omkringliggende landsbyer, men blev fredet i 1945. Tilbage i stenalderen var Vesterlyng dækket af hav, men i takt med, at havbunden hævede sig, og arealet overlejredes af flyvesand, udviklede landskabet sig til det, som ses i dag.

I den sydlige del af Vesterlyng findes flere vandreklitter, mens der i den nordlige del findes strandengen Tranevejle. Den minder om det jyske marsklandskab.

Hele Vesterlyng er indhegnet, og inden for indhegningen går dyrene frit, som de har gjort gennem århundreder. I sommerhalvåret træffes derfor fritgående køer og heste, som udgør en vigtig del af naturplejen.
Se folderen om Eskebjerg Vesterlyng, som bl.a. kan findes ved informationsstanderne på lyngen.

Højsted
Ved Højsted nås et af stiens højeste punkter (70 m.o.h.). Herfra ses Sejerø Bugt og det åbne landskab, som skråner jævnt ned mod bugten og den fredede Eskebjerg Vesterlyng.
Området ved Højsted hed tidligere Rumperup, men da navnet på mange måder lød som en dårlig vittighed, satte læreren på den lokale skole sig for at få det ændret. Sammen med en gårdejer drog han i 1925 til København, hvor de anmodede om foretræde for indenrigsministeren. Ministeren imødekom ønsket, og således tog Rumperup navneforandring til det mere velklingende - men også kedeligere - Højsted.

Rumperup stavedes i 1400-tallet Rumperop. Det var en sammentrækning af "Rumpes Torp", som angiveligt havde sin oprindelse i, at en mand med tilnavnet Rumpe havde haft en beboelse med jord til (torp).

Mellem Højsted og Hjembæk
Områdets geologi er resultatet af de vældige kræfter, som udspandt sig under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Fra landsbyen Hjembæk (ved stiens sydlige ende) går turen først gennem et ret fladt landskab, men allerede efter et par kilometer, ændrer det karakter og bliver mere kuperet. Det kuperede terræn er skabt af store isblokke, der blev liggende, efter at isen havde trukket sig tilbage. Senere smeltede isblokkene og efterlod de fordybninger - "dødishuller" - som præger landskabet i dag.

Stokkebjerg Skov
På den sydlige del af strækningen - mellem Jyderup og landsbyen Hjembæk- følges Jyderupstien, som forbinder Tystrup Bavelse søerne i syd med Stokkebjerg Skov og Hjembæk i nord.

Denne del af Jyderupstien løber gennem Stokkebjerg Skov, som udgør en del af det skovrige område omkring Jyderup og Skarresø. Umiddelbart efter at have krydset hovedvejen mellem Kalundborg og Holbæk (ca. 1 km nord for Jyderup), drejer stien væk fra Nykøbingvej. På dette sted kan anbefales en lille afstikker fra stien. Fortsæt derfor endnu et par hundrede meter ad Nykøbingvej til en rasteplads. Her står en langdysse med to kamre, hvoraf det ene er med dæksten.

Kilder: Sjællandsleden