Offer møder forbryder

Landets politikredse har netop indført konfliktrådsmægling. Her får ofre og gerningsmænd mulighed for at mødes og tale om deres fælles oplevelse - forbrydelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hvis ofre for forbrydelser og deres gerningsmænd får mulighed for at tale ud, kan det både være en afslutning på søvnløse nætter for ofret og en brat opvågnen for gerningsmanden, fortæller Ritzau.

En ny ordning med konfliktrådsmægling er netop blevet indført i landets 12 politikredse og har allerede mødt stor popularitet. Flere kredse har modtaget flere hundrede ansøgninger fra folk, der gerne vil ansættes som mæglere. De skal lede møder mellem offer og gerningsmand. Midt- og Vestsjællands Politi har for eksempel fået 109 ansøgninger.

Kriminalassistent Hans Draabe Jensen står for at koordinere arbejdet for de seks mæglere ansat hos Midt- og Vestsjællands Politi. Her har konfliktmæglingen allerede kørt som forsøg i omkring 12 år.

- Vi gik ret hurtigt væk fra butikstyvene i de store supermarkeder, for der er nok ikke en direktør eller
afdelingsleder, der vil stille op der gang på gang og være den forurettede part. Der, hvor vi har haft flest sager, det er sådan noget som vold og røveri, hvor der er den direkte kontakt mellem parterne, siger Hans Draabe Jensen.

Han oplever, at det er en bestemt type ofre og gerningsmænd, der tager imod tilbuddet om mægling.

- Gerningsmanden er typisk en, der et eller andet sted har fortrudt det, han har gjort og som interesserer sig for sit medmenneske. Og ofret er også typisk en person, som interesserer sig for mennesket bag og ønsker svar på spørgsmål som "hvorfor lige mig?", siger Hans Draabe Jensen.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi regner politiinspektør Lars Bræmhøj med, at kredsen især vil bruge mægling i tyveri- og røverisager, hvor ofret ofte er mere eller mindre tilfældigt.

- Når gerningsmanden udøver sin ugerning, måske i virkeligheden bare for at få nogle penge, og så ikke tænker
yderligere over det, så vil man også ved hjælp af det her forsøge at bibringe ham opfattelsen af, hvad det faktisk betyder for offeret, som han måske slet ikke ønsker at være ond ved. Det gør de i de fleste tilfælde ikke, siger Lars Bræmhøj, der har været med til at ansætte kredsens fire mæglere.

Mæglerne har alle forskellig baggrund og alder. I den sønderjyske kreds har de blandt andet ansat en pædagog og en socialrådgiver i sin mæglergruppe. Møderne kan finde sted mellem ofre og gerningsmænd i alle
aldre, men da personen skal kunne være sigtet for en forbrydelse, er gerningsmanden ældre end 15 år.

Møderne foregår på steder, politiet betegner som "neutral grund." Det kan for eksempel være et bibliotek eller en anden kommunal bygning.

- Det, der er vigtigt, er, at lokalerne er store nok til det, og at det er nogle lyse, venlige lokaler. Det skal absolut ikke lugte af hverken politi eller kriminalforsorg, siger Lars Bræmhøj fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

For at en konfliktmægling kan finde sted, skal gerningsmanden have erkendt forbrydelsen, og begge parter skal have lyst til at mødes.
/ritzau/