Øfærger i knibe

Politikerne på Christiansborg har mange velmenende ord om, at de små øer skal styrkes.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Politikerne på Christiansborg har mange velmenende ord om, at de små øer skal styrkes. Men de giver tilskud til øudvikling med den ene hånd og udhuler tilskuddet til driften af øernes livsnerve - færgen - med den anden. Det er uholdbart og ikke tilfredsstillende. Det mener Slagelses borgmester, Lis Tribler (S).

- Christiansborgpolitikerne vil gerne udvikling og styrkelse af småøernes eksistensgrundlag. Derfor må tilskuddet til driften af færgerne stemme overens med virkeligheden. Det gør det langtfra, siger Lis Tribler.

Sammen med Kalundborg Kommune driver Slagelse Kommune Færgeselskabet Vestsjælland, der betjener de fire øer Agersø, Omø, Nekselø og Sejerø. Underskuddet i færgeselskabet blev sidste år så stort, at politikerne var tvunget til at hæve priserne med 20 procent på én gang og skære ned på antallet af afgange. Samtidig måtte de to kommuner punge ud med en million kroner tilsammen for at dække underskuddet på færgedriften. Det svarer til 1000 kroner for hver af de 1000 borgere, der bor fast på øerne. Øboerne rejser gratis med færgen - det har Folketinget besluttet. De betaler kun for gods og biler. Derfor er det sommerhusejere på øerne, turister og fragt, der skal give færgeselskabet indtægter.

- Staten har ikke ladet tilskuddet følge billetpriserne op for øboerne, der rejser gratis. Derfor dækker det slet ikke de stigende omkostninger, vi har ved færgedriften. Vi får ikke nok til at drive den samme service på færgerne, som vi hidtil har gjort, og det er et misforhold, der bliver tydeligere og tydeligere, siger Lis Tribler. Hun varsler, at økommunernes borgmestre tager en ny tørn med Christiansborgpolitikerne i forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov, for ved KL's forhandlinger med regeringen om kommunernes 2010-økonomi var tilskuddet til selve driften af færgerne ikke i fokus.

- Vi har ikke set noget løft på tilskuddet til driften, selv om vi var en række økommuner, der appellerede voldsomt til det, siger Lis Tribler.

På trods af vanskelighederne med dårligere service og dyrere billetter på småfærgerne mener Lis Tribler, at færgedriften til småøerne ligger godt i kommunerne, men det skal ikke være for enhver pris.

- Vi har den tætte kontakt med borgerne og bedre dialog om behovet. Jeg kan godt frygte, at hvis staten overtager driften, vil den sprede ens regnestykker over det hele. Det er ikke hensigtsmæssigt. Men færgedriften i kommunalt regi skal ikke gå ud over andre serviceområder som børnepasning, folkeskoler og ældrepleje. Vi vil ikke skære ned på disse områder til fordel for færgedriften, fastslår Slagelseborgmesteren. Hun er dog
tilhænger af en form for fælles stordrift af småfærgerne økommunerne imellem, men kan ikke i øjeblikket lægge sig fast på nogen model.

Foreløbig opgiver Slagelse og Kalundborg det fælles Færgeselskabet Vestsjælland, der betjener de fire øer. Fra
efteråret står hver kommune for færgedriften til deres egne øer. Det skyldes EU's licitationsregler.

- Kravet om EU-udbud af færgedriften giver os kun en masse dyrt og bureaukratisk bøvl, og der kommer aldrig et eneste tilbud på driften af færgerne alligevel, siger Lis Tribler om færgeskilsmissen fra Kalundborg.