Nye vandrestier på vej

Der skal i de næste fem år etableres op mod 400 kilometer nye vandrestier i regionen

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Spor i Landskabet vokser i løbet at de næste fem år. Med støtte fra Nordea-fonden vil friluftsorganisationer, kommuner, landmænd, skovejere og Skov og Naturstyrelsen give os rige muligheder for friluftsliv i landskabet

I løbet af efteråret tager frivillige fra de involverede organisationer fat på at finde nye vandrestier til det netværk af stier, der kaldes Spor i Landskabet - og det betyder at der på Syd- og Vestsjælland og på Lolland og Falster skal etableres 300-400 kilometer stier, oplyser Lykke Feld Andersen fra erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer

Endnu er der kun få konkrete planer, men Danmarks Naturfredningsforening i Sorø arbejder på et Spor i Landskabet, der kommer til at gå gennem den nordlige del af Sorø kommune. Sporet, der bliver ca. 5 km langt kommer til at gå både gennem Bromme plantage og Lillevang/Buskehuse; dvs gennem skov, åbent land og grusgrav.

Spor i Landskabet er enkle stier, der giver mulighed for - på egen hånd - at gå på opdagelse i dele af det danske landskab, eksempelvis langs kanten af dyrkede marker, som normalt ikke er åbent for offentligheden. Det enkelte spor etableres af lokale frivillige i samarbejde med landmænd, der kvit og frit lægger jord til. Sporet afmærkes med pæle og pile, der angiver ruten. Der udarbejdes en folder til hvert spor, med kort og beskrivelse af natur, landbrug og kulturhistorie, som de vandrende kan opleve undervejs.

- Vi håber, at Spor i Landskabet vil åbne landskabet op på en ny måde, som gør det nemmere for danskerne at opleve det danske natur- og kulturlandskabs mange rigdomme Forhåbentligt vil Spor i Landskabet inspirere endnu flere til et aktivt friluftsliv, og vi er glade for projektets store opbakning blandt frivillige, landmænd, skovejere og de mange andre interessenter, siger Ulla Björnsson, sekretariatschef, for Nordea-fonden, som med sin støtte på 5 mio. kr. har muliggjort projektet.

Se mere om vandreruterne på www.spor.dk