Nu bliver kriminalitet under udgang straffet hårdere

Fremover kan fængselsindsatte straffes med minimum ét års karantæne, hvis de begår kriminalitet under udgang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fra lørdag kan indsatte i landets fængsler straffes med yderligere seks måneders karantæne, hvis de begår kriminalitet under udgang.

Skærpelsen er en del af den seneste flerårsaftale for Kriminalforsorgen, som blev indgået sidste år af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Det betyder, at en indsat fremover kan nægtes udgang i ét år, hvis personen begår kriminalitet under afsoning. Før var karantæneperioden seks måneder.

quote Det skal have mærkbare konsekvenser, hvis indsatte i landets fængsler begår ny kriminalitet eller stikker af, mens de er på udgang

Søren Pape Poulsen (K), justitsminister

Anderledes er det for indsatte, der begår farlig kriminalitet såsom drab eller grov vold under udgang. Her forhøjes karantæneperioden til halvandet år sammenlignet med ét år før.

- Det skal have mærkbare konsekvenser, hvis indsatte i landets fængsler begår ny kriminalitet eller stikker af, mens de er på udgang, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

- Derfor skærper vi nu reglerne for de personer, der misbruger tilliden, systemet viser ved at give tilladelse til at komme uden for murene, for eksempel for at besøge familie.

Kan blive flyttet et lukket fængsel

Udgangstilladelse er typisk noget, der gives, hvis der er et konkret formål med at forlade fængslet. Det kan for eksempel være for at besøge familie.

Men udgang gælder også i særlige situationer såsom retsmøder eller lægebehandling, hvor det er nødvendigt, at den dømte er til stede.

Ifølge tal fra Kriminalforsorgen var der i 2017 38 tilfælde, hvor udgangen blev misbrugt til at begå ny kriminalitet.

Da flerårsaftalen blev indgået i november sidste år, sagde justitsministeren, at fængslerne står over for en ny virkelighed, hvor de kriminelle er blevet grovere, og tonen er blevet hårdere.

Derfor var et af forslagene netop at sætte mere konsekvent ind over for de indsatte, der ikke viser vilje til at komme ud af kriminalitet, og som ikke forstår at indrette sig efter reglerne.

Foruden forhøjet karantæne giver skærpelsen også mulighed for at overflytte indsatte fra et åbent fængsel til et lukket fængsel.