Naturen skal råde: Fem skove udpeget i ny plan

En ny plan på skovområdet betyder, at flere skove skal have lov til at vokse vildt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mindre træproduktion og mere natur. Sådan lyder i grove træk en ny plan fra Regeringen og Dansk Folkeparti.

I alt skal 45 skove i Danmark omdannes til urørt skov eller såkaldt ”anden biodiversitets” skov, hvor der skal tages særlig hensyn til naturen.

Trædrift skal drosles ned

Planen går ud på, at skære ned i produktionen af træ i de udvalgte skove og i stedet lade naturen få mere frit spil. I nogle skove skal trædriften med tiden stoppes helt. Det gælder blandt andet Klinteskoven på Møn.

- I dag sætter vi gang i en historisk stor indsats for danske skove. Regeringen har lovet, at en femtedel af statsskovene skal være biodiversitetsskov - det leverer vi på i dag. Udpegningerne hviler på et solidt, fagligt grundlag fra en række af Danmarks førende forskere. Jeg vil gerne takke for, at de har stillet deres viden til rådighed og leveret et godt udgangspunkt for vores politiske arbejde, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

Fem skove her i regionen

Her i regionen er i alt fem skove nævnt i planen. Det drejer sig om Halskov Vænge på Falster, Ulvshale Skov på Møn, Klinteskoven på Møn og Myrdeskov ved Ringsted. Også Bistrupskovene ved Roskilde er udpeget, hvoraf en del af skovene rækker ind i vores regions område.

Naturen vil få lov til at vokse sig mere vild i en periode på 10 år for løvskovene og 50 år fpr nåletræsplantager.

I alt drejer det sig om 13.000 hektar rundt omkring i landet.

Skove er blevet udpeget på baggrund af analyser fra forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet.