¨

MRSA er nu næsten overalt i dansk svineproduktion

ARKIVFOTO: 88 procent af alle svinebesætninger er ramt af MRSA.

Resistent bakterie findes i 88 procent af alle svinebesætninger og samtlige avlsbesætninger i en stikprøve.

En ny screening viser, at den resistente bakterie MRSA forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger. En stikprøve blandt seks avlsbesætninger viser desuden, at bakterien fandtes i alle seks.

Det er forligskredsen bag handlingsplanen for husdyr-MRSA blevet orienteret om torsdag.

I 2014 viste en screening, at bakterien fandtes i 68 procent af besætningerne. Mens en stikprøve på seks avlsbesætninger kun fandt tre smittede.

- Det er helt uacceptabelt, og det går den fuldstændig forkerte vej, mener Sanne Bjørn.

- Vi er ikke enige med ministeren om tempoet og vejen dertil. Det skyldes ikke mindst en minister, som ikke synes at ville leve op til sit ansvar, skriver hun i en pressemeddelelse.

Politikerne er for langsomme

Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, mener også, det politiske tempo er for langsomt.

- Smitten bevæger sig hurtigere, end vi kan håndtere den herinde, siger han.

Socialdemokratiet foreslår, at der skabes MRSA-fri spor inden for dansk svineproduktion.

- Det vil sige MRSA-fri avlstop, MRSA-fri besætninger og MRSA-fri slagterier, forklarer Simon Kollerup.

Spørgsmål: Frygter I, at MRSA kan være til fare for folkesundheden?

- Min store bekymring er for de mange mennesker, der arbejder direkte i berøring med dansk svineproduktion. Altså landmænd, deres medarbejdere og de familier, der omgiver dem.

- Men potentielt kan det blive farligt for folkesundheden i hele Danmark, siger han.

- Den politiske målsætning bør være, at kurverne skal knækkes, og MRSA-smitten skal bringes ned. Omfanget er så stort, at det er en vanskelig opgave.

Ikke flere alvorlige infektioner

Landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, påpeger, at der ikke samtidig er sket en stigning i antallet af alvorlige infektioner forårsaget af husdyr-MRSA.

Mindre end 0,5 procent af det samlede antal blodforgiftninger forårsaget af en stafylokok kommer fra den såkaldte husdyr-MRSA, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Faktisk er antallet af alvorlige infektioner stabilt og lavt, siger Jan Dahl, der er chefkonsulent for veterinære forhold i Landbrug & Fødevarer, i pressemeddelelsen.

Siden 2014 har der maksimalt været syv danskere om året, der har fået en blodforgiftning forårsaget af husdyr-MRSA, oplyser organisationen.

Handlingsplanen mod MRSA blev vedtaget i 2015.

Sidste år fremlagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) en redegørelse for, hvordan centrale ekspertanbefalinger om at bekæmpe bakterien ikke var kommet videre til politikerne.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App