MRSA er nu næsten overalt i dansk svineproduktion

Resistent bakterie findes i 88 procent af alle svinebesætninger og samtlige avlsbesætninger i en stikprøve.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En ny screening viser, at den resistente bakterie MRSA forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger. En stikprøve blandt seks avlsbesætninger viser desuden, at bakterien fandtes i alle seks.

Det er forligskredsen bag handlingsplanen for husdyr-MRSA blevet orienteret om torsdag.

I 2014 viste en screening, at bakterien fandtes i 68 procent af besætningerne. Mens en stikprøve på seks avlsbesætninger kun fandt tre smittede.

- Det er helt uacceptabelt, og det går den fuldstændig forkerte vej, mener Sanne Bjørn.

- Vi er ikke enige med ministeren om tempoet og vejen dertil. Det skyldes ikke mindst en minister, som ikke synes at ville leve op til sit ansvar, skriver hun i en pressemeddelelse.

Politikerne er for langsomme

Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, mener også, det politiske tempo er for langsomt.

- Smitten bevæger sig hurtigere, end vi kan håndtere den herinde, siger han.

Socialdemokratiet foreslår, at der skabes MRSA-fri spor inden for dansk svineproduktion.

- Det vil sige MRSA-fri avlstop, MRSA-fri besætninger og MRSA-fri slagterier, forklarer Simon Kollerup.

Spørgsmål: Frygter I, at MRSA kan være til fare for folkesundheden?

- Min store bekymring er for de mange mennesker, der arbejder direkte i berøring med dansk svineproduktion. Altså landmænd, deres medarbejdere og de familier, der omgiver dem.

- Men potentielt kan det blive farligt for folkesundheden i hele Danmark, siger han.

- Den politiske målsætning bør være, at kurverne skal knækkes, og MRSA-smitten skal bringes ned. Omfanget er så stort, at det er en vanskelig opgave.

Ikke flere alvorlige infektioner

Landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, påpeger, at der ikke samtidig er sket en stigning i antallet af alvorlige infektioner forårsaget af husdyr-MRSA.

Mindre end 0,5 procent af det samlede antal blodforgiftninger forårsaget af en stafylokok kommer fra den såkaldte husdyr-MRSA, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Faktisk er antallet af alvorlige infektioner stabilt og lavt, siger Jan Dahl, der er chefkonsulent for veterinære forhold i Landbrug & Fødevarer, i pressemeddelelsen.

Siden 2014 har der maksimalt været syv danskere om året, der har fået en blodforgiftning forårsaget af husdyr-MRSA, oplyser organisationen.

Handlingsplanen mod MRSA blev vedtaget i 2015.

Sidste år fremlagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) en redegørelse for, hvordan centrale ekspertanbefalinger om at bekæmpe bakterien ikke var kommet videre til politikerne.