Mere hjælp til hjemvendte soldater

Forsvarsministeren vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på forholdene for hjemvendte soldater. I dag må mange søge støtte hos en privat fond.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Forsvarsminister Søren Gade (V) nedsætter nu en arbejdsgruppe, der skal forbedre forholdene for de hjemvendte danske soldater, skriver Kristeligt Dagblad.

En forbedret veteranpolitik er en del af det seneste forsvarsforlig, og debatten om de hjemvendte soldater har fået ekstra næring i løbet af det sidste halve år. I den periode har der været stort fokus på soldater, der vender hjem med fysiske og psykiske skader, uden at de har fået den ønskede hjælp og støtte fra det offentlige.

Socialdemokraterne, der sammen med Folketingets øvrige partier med undtagelse af Enhedslisten er en del forsvarsforliget, advarer dog imod at etablere et parallelsystem. Partiets forsvarsordfører, John Dyrby Paulsen, anerkender, at soldaterne har brug for særlig hjælp og behandling, men de må ikke få forrang over borgere med lignende problemer, understreger han.

Sær tilbud til hjemvendte soldater kendes ellers fra en række andre krigsførende lande i Europa og USA.

At de danske hjemvendte soldater vitterligt har brug for særlig hjælp, viser en opgørelse over antallet af ansøgninger til den private fond Soldaterlegatet. Fonden har til delt fem millioner kroner til 250 hjemvendte soldater eller deres pårørende. Modtagerne har typisk brugt pengene på juridisk bistand, psykologbehandling, bolig og hjælpemidler.

Den nye arbejdsgruppe skal komme med et udspil til den danske politik over for hjemvendte soldater i sommeren 2010.