Lodser og naturfolk ryster på hovedet af ny lodslov

Regeringen spiller hasard med havmiljøet ved at slippe lodsning i danske farvande fri til markedskræfterne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Regeringen sætter sejladssikkerhed og miljø over styr i de danske farvande ved at sætte lodsning af skibe fri til de rå markedskræfter.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) møder hård kritik for at ville liberalisere lodsningen af skibe i danske farvande fra 2020. Både lodsernes fagforening og Danmarks Naturfredningsforening ryster på hovedet over ministerens planer.

Formanden for Danske Lodser, Bjarne Cæsar Jensen, siger, at miljøet og sejladssikkerheden bliver taberen.

- I Danmark er lodsning af skibe med olie, kemikalier og andet miljøfarligt gods 100 procent brugerfinansieret.

- Det vil sige, at den potentielle forurener, herunder de store multinationale olieselskaber, selv betaler for sejlads- og miljøsikkerhedsmæssige foranstaltninger, der beskytter vores kyster og det danske havmiljø mod blandt andet olieforurening. Det er en unik ordning, siger Bjarne Cæsar Jensen til Ritzau.

700.000 ton olie fragtes hver dag gennem de danske farvande, hovedparten på udenlandske skibe. Det statslige lodsselskab DanPilot står for lodsningen og er statens øjne og ører på både sejladssikkerhed og havmiljøet.

Havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening Henning Mørk Jørgensen siger, at regeringen spiller hasard med det danske havmiljø.

- Hvis man i konkurrenceudsættelsens hellige navn skal have et system, som måske ikke helt fungerer så godt, hvor er beredskabet så henne, hvis der sker ulykker? Det er i forvejen rystende og sølle, hvad Danmark stiller op med for at beskytte havmiljøet, siger Henning Mørk Jørgensen.

Havbiologen henviser til, at staten i årevis ikke har levet op til kravene om beredskab i Østersøkommissionen, som Danmark har tilsluttet sig. Med regeringens planer om at slippe lodsmarkedet fri er det endnu et skridt i det forkerte retning.

- Man kan spørge, om man nationalt overhovedet tager hensyn til, at vi har meget stærkt trafikerede farvande, som også er meget sårbare. Det er så snævert, som det næsten kan blive. Det er at spille hasard med det.

- Vi har et velfungerende lodssystem, og når det fungerer, er der ingen grund til at reparere på det, siger Henning Jørgensen.

/ritzau/